นิทรรศการ “สัจจะแห่งความงาม” (True & Beauty)

Event Details

นิทรรศการ “สัจจะแห่งความงาม” (True & Beauty)

Time: May 2, 2012 to May 16, 2012
Location: Jamjuree Art Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://jamjureeartgallery.blo…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: May 13, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “สัจจะแห่งความงาม” [True & Beauty]
ศิลปิน เกียรติศักดิ์ ศิริผลา [ Kiattisak Siriphala ]
ลักษณะงาน จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง 2 - 16 พฤษภาคม 2555
พิธีเปิดนิทรรศการ 4 พฤษภาคม 2555 เวลา 18.00 น.
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 3 - 4

แนวความคิด
เวลาและการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติและความจริง วัตถุย่อมเสื่อมสภาพเป็นธรรมดาสำคัญคือความเข้าใจต่อความไม่แน่นอนนั้นด้วยสติพิจารณา เจตจำนงแห่งตัวตนและจิตวิญญาณย่อมไม่สูญสิ้นจึงดำรงอยู่ด้วยความสมดุลของกายและจิต ความงดงามจึงปรากฏรับรู้ด้วยใจและสุนทรียความงามจากการมองเห็น

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “สัจจะแห่งความงาม” (True & Beauty) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service