นิทรรศการศิลปะ “Triangle Circular”

Event Details

นิทรรศการศิลปะ “Triangle Circular”

Time: June 15, 2013 to July 15, 2013
Location: Gallery Seescape
City/Town: Chiang Mai,Thailand
Website or Map: https://www.facebook.com/gall…
Phone: 086 114 2845
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Jul 13, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


เมื่อลูกศิษย์ชวนอาจารย์ แล้วอาจารย์ชวนน้อง จึงเกิดเป็นนิทรรศการศิลปะ “Triangle Circular” ขึ้นมาวงกลมสามวงที่เหลื่อมซ้อนกันทำให้เกิดพื้นที่ระหว่างกลาง ที่จะกลมก็ไม่ใช่ เหลี่ยมก็ไม่เชิง คล้ายกับความสัมพันธ์ที่แตกต่างอย่างกลมกลืน ของศิลปินทั้งสามที่มีชีวิตสัมพันธ์กับศิลปะในแง่มุมที่แตกต่างกัน คนหนึ่งเป็นศิลปินรุ่นใหม่ไฟแรง มีการทำงานศิลปะเป็นเป้าหมายในชีวิต คนหนึ่งเป็นศิลปินธรรมดา ที่ศิลปะมีความสำคัญในชีวิตทัดเทียมกับการทำกับข้าว, กวาดบ้าน, อาบน้ำหมา และอีกคนเป็นครูสอนศิลปะ จึงมีศิลปะเป็นหน้าที่ ด้วยสถานภาพของผู้เป็นแม่แบบหล่อหลอมศิลปินความแตกต่างของจุดยืน ความคิด และอัตลักษณ์จึงแสดงออกมาในผลงานอย่างชัดเจน แต่นอกเหนือจากความต่างที่มองเห็นด้วยตา กลับรู้สึกถึงเอกภาพที่เกิดจากความเชื่อมโยงกันของความเป็นเพื่อนมนุษย์นั่นเอง สิ่งที่แสดงในห้องนิทรรศการอาจเป็นภาพสะท้อนของสังคม ซึ่งมักจะเชื่อว่าสังคมในอุดมคติต้องมีความคิดเห็น ศาสนา หรือวัฒนธรรมเดียวกันจึงจะอยู่ร่วมกันได้ แต่ในความเป็นจริง ความแตกต่างหลากหลายกลับเป็น คือพื้นฐานหลักของความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริง......


15 June - 15 July 2013 / 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2556

Opening reception on Saturday, 6/15, 18:30 - 21:00 Artist talk 19:30

Opening hour: 12:30 - 20:30 (gallery close on Monday)


Exhibition Concept:

The beginning of the “Triangle Circular” art exhibition was when an art student invited her advisor and the advisor invited her artist friend.

Three circles overlap creating a Reuleaux polygon space, which is neither round nor a triangle. In other words, both triangle and circle in the same shape.

Triangle Circular shape is a symbol of the combination of the 3 artists in the show. They are in different stages of their lives and connect to art in different ways. One is a young artist whose heart is filled with ambitious belief in art. Another one is an artist who sees the role of art in her life as equal to cooking, cleaning, washing dogs. The last one is an art lecturer whose art takes the role of a task of being a model for her pupils.

The exhibition shows the unique identities of each artist clearly through their very different work and background in their lives. But in this variety lies the unity beyond the visual in the exhibition room. The fact of being human is the connection. We always think that an idealistic world is a world of sharing the same ideas, religion and culture. But in fact, the diversity and uniqueness of each individual is the true harmony.


Discourse of difference"

by Morakot Ketklao

Technique: Mixed Media (Collage), 2013


“Woof ! Woof !” Visual Food - Visual Taste

“Looks like something, tastes like something else”

by Sudsiri Pui-Ock

Conceptual, performance, interactive, 2013

“Tomorrow never comes”

By Jiratchaya Pripwai

Technique: Embroidery, 2013

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะ “Triangle Circular” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service