นิทรรศการ "คลังแห่งเวลา" (Treasury of Time)

Event Details

นิทรรศการ "คลังแห่งเวลา" (Treasury of Time)

Time: September 23, 2019 to November 3, 2019
Location: Rosewood Bangkok
City/Town: Bangkok
Phone: 02 080 0088
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Sep 22, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

S.A.C. ร่วมกับ Rosewood Bangkok

ภูมิใจเสนอ

Treasury of Time คลังแห่งเวลา

นิทรรศการแสดงเดี่ยวโดย 

วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ

ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 3 พฤศจิกายน 2562 

***(ไม่มีพิธีเปิดนะครับ)***

โรงแรม โรสวู๊ด กรุงเทพฯ

#SACxROSEWOODxVERAPONG

Treasury of Time คลังแห่งเวลา เล่าลำดับเรื่องราวของเวลาในการเกิดขึ้น มีอยู่ และสูญสลายไป ซึ่งแสดงถึงความไม่แน่นอนยืนยาวของมัน ดังนั้นจึงเกิดคำถามที่ว่าหากเวลาเป็นเรื่องที่ผ่านมาและผ่านไป เราจะรับรู้ถึงสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรดังนั้นการศึกษาเรื่องราวของมนุษยชาติผ่านทางประวัติศาสตร์จนถึงวิถีชีวิตร่วมสมัยจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้สัมผัสรับรู้ถึงความมีอยู่ของเวลา เช่นเดียวกับผลงานนิทรรศการในครั้งนี้ ที่ศิลปินได้เล่าเรื่องเวลาผ่านทางความทรงจำ มุมมอง และความรู้สึกนึกคิดของตัวศิลปินเอง โดยสื่อสารผ่านรูปวาดของคน สัตว์ สิ่งของ รวมทั้งฉากเหตุการณ์ต่างๆ

“… เวลาเกิดจากลำดับเหตุการณ์ และความทรงจำ ดังนั้นโดยแท้เวลาจึงมิใช่สิ่งที่แน่นอน แต่เคลื่อนเปลี่ยนแปลงตามแต่ละบุคคล บางครั้งเราหลับฝันเพียงครู่เดียว แต่ฝันนั้นมีเรื่องราวมากมายและเมื่อตื่นถ้าจำความฝันนั้นได้จะทำให้เรารู้สึกว่าเวลาในฝันนั้นยาวนานกว่าที่เป็นจริง ถ้าหากไร้ความทรงจำเราจะจินตนาการถึงเวลาได้หรือไม่ เมื่อวานหรืออดีตจะมีจริงหรือไม่ เรารับรู้ถึงประวัติศาสตร์จากหลักฐานและร่องรอย หากสิ่งที่เคยมีอยู่แต่ไร้ซึ่งร่องรอยเรื่องราวจะเท่ากับว่าสิ่งนั้นไม่เคยมีอยู่หรือ ผมเชื่อเวลาอาจมิได้เดินเป็นเส้นตรงบางครั้งมันบิดเลี้ยวคดโค้งตามตามสภาวะของเรา หน้าประวัติส่วนตัวของเราบางหน้าอาจจะยืดยาว บางครั้งอาจจะเหลือวรรคเดียว หรือบางส่วนอาจจะถูกทับถมทอดทิ้งอยู่ใต้ลิ้นชักแห่งความอับอายและหลงลืม…”

วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ

ธนบุรี, ๒๕๖๒

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "คลังแห่งเวลา" (Treasury of Time) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on September 22, 2019 at 8:51pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on September 22, 2019 at 8:51pm

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของวีรพงษ์มีความสดใหม่ ที่เกิดขึ้นจากการออกแบบภายในชั่วขณะ ซึ่งเป็นพรสวรรค์ส่วนตัวประกอบกับการสั่งสมประสบการณ์มาเป็นเวลานาน จากการพบเห็นสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวันแล้วจึงนำมาถ่ายทอดลงบนผืนผ้าใบ เพื่อสะท้อนถึงเวลาและชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน เพราะสิ่งทั้งหลายรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ ต่างก็ผ่านมาและผ่านไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิถีชีวิตปัจจุบันที่ทุกอย่างผันแปรและเคลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเรื่องราวที่สะท้อนผ่านภาพวาดจึงแสดงถึงความหลากหลายของอารมณ์และความจริงที่เกิดขึ้นในห้วงเวลานั้นซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่ผ่านการร่างภาพ แสดงถึงตัวตนในมุมมองที่แท้จริงทางอารมณ์และช่วงเวลา การตกผลึกทางความคิดจากการซึมซับข้อมูลที่ได้รับจากความชื่นชอบในการอ่านเรื่องราวทางประวัติศาสตร์จึงเป็นที่มาของผลงานแต่ละชิ้น นอกจากนี้การเลือกใช้สีที่ตัดกันทั้งเข้มขรึมและสดใส แต่กลับควบคุมโทนสีส่วนรวมไว้ได้อย่างลงตัว ยังแสดงถึงการรักษาความเป็นเอกภาพของงานและสื่อถึงเนื้อหาได้ดี จึงถือเป็นอีกหนึ่งความโดดเด่นที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปิน ทั้งในเรื่องของการมีทักษะการสร้างงานที่ผ่านกระบวนการคิดอย่างมีระบบและฝีมือที่ยอดเยี่ยม ดังนั้นสิ่งที่ปรากฏในผลงานของวีรพงษ์จึงเต็มไปด้วยความหลากหลายทางตัวตน อารมณ์ และสีสัน ซึ่งศิลปินสามารถนำมาประกอบเป็นเรื่องราวร่วมกันได้อย่างชาญฉลาด ถึงกระนั้นการหาความหมายในผลงานของวีรพงษ์กลับขึ้นอยู่กับการตีความตามจินตนาการส่วนบุคคลต่อเรื่องของเวลาอันมีผลมาจากประสบการณ์และความทรงจำของแต่ละคน

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 3 พฤศจิกายน 2562 ห้องแสดงนิทรรศการชั้น 3 โรงแรม Rosewood Bangkok (BTS เพลินจิต) ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล manager@sac.galleryหรือ โทร. +662 662 0299, +662 258 5580 ext. 401.

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service