นิทรรศการ "Transuniverse"

Event Details

นิทรรศการ "Transuniverse"

Time: August 2, 2014 to October 10, 2014
Location: S.A.C. Subhashok The Arts Centre
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/sacba…
Phone: 02 662 0299
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Sep 1, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


Transuniverse
จักรวาลคือการมีอยู่ของสรรพสิ่ง ล้วนดำรงอยู่ เสื่อมสลาย แปรสภาพ หมุนเวียน ไปในขอบเขตของสิ่งที่เรียกว่าจักรวาล
Subhashok The Arts Centre ขอนำท่านมาพบกับนิทรรศการศิลปะของศิลปิน3คน ที่จะนำสู่โลกแห่งจินตนาการจากความเป็นจริงในหลายระดับของการมีอยู่ของสรรพสิ่งในจักรวาล
ศินิต แซ่เจี่ย คือศิลปินที่สร้างภาพสะท้อนความเป็นจริงในระดับสังคม ความเป็นอยู่มนุษย์โดยเฉพาะในพื้นที่เมือง ที่มีระบบและวิถีชีวิตอันซับซ้อนของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์
ไปรยา เกตุกูล จิตรกรผู้บันทึกเรื่องราวและถ่ายทอดจินตนาการจากความเป็นจริงในระดับของวัตถุธรรมชาติ ดอกไม้ใบหญ้า ขยายประเด็นจากเรื่องราวรายทางโดยใช้มุมมองระยะใกล้ และขนาดที่ใหญ่อันมีผลต่อแรงปะทะกับสายตาผู้ชม
เนียม มะวรคนอง ถ่ายทอดความเป็นจริงในระดับของจิตใจ จากความรู้สึกที่เป็นนามธรรมภายใน ให้ออกมาเป็นรูปทรงแห่งจินตนาการอันเรียบง่ายใสซื่อ เพ้อฝันล่องลอย เหมือนเดินทางไปสู่จักรวาลภายในมนุษย์
Transuniverseในที่นี้จึงหมายถึงได้ทั้งการเคลื่อนหรือเดินทางไปในพื้นที่หรือสถานที่ในมิติต่างๆเชิงกายภาพ และยังหมายถึงการเดินทางเคลื่อนไปในโลกภายในของจินตนาการและความคิดของปัจเจกมนุษย์ โดยผ่านผลงานศิลปะเป็นสื่อกลางในการจำลองโลกเสมือนจากภายในของศิลปินออกมาสู่การรับรู้ของมนุษย์ผู้อื่นนั่นเอง
นิทรรศการศิลปะ Transuniverse เปิดให้ท่านเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่2 สิงหาคม - 10 ตุลาคม นี้ ณ ศุภโชค ดิ อาท เซ็นเตอร์ ซ.สุขุมวิท39 เปิดนิทรรศการวันที่ 2 สิงหาคม เวลา 18:00น.
ติดต่อสอบถาม 086-891-1893, 080-661-1161


Universe is the existence of the objective reality. Everything is existing, degenerating, and transformed therein the thing called “Universe”.
Subhashok The Arts Centre would like to present you the art exhibition of three artists which will bring you to the imaginations from the multi-level of reality of the universe.
Sinit Saejia the artist whose works reflex the reality in the context of human society, the complicated way of human’s life, particularly in the urban area.
Praiya Ketkool the painter who memorizes and expresses her imagination of the physical reality, nature, floras, plants, along the way of traveling and enlarge them to the large scale with a close-up view point to make an impact to the viewers.
Niam Mawornkanong he visualizes the reality of the inner mind, from the abstract feeling in to the surrealistic art forms like the inner universe of human mind.
Therefore " Transuniverse" in this context could be either the meaning of the transition to the various spaces physically or the passage to the imagination and attitude of the individual via the art works as a medium.
The exhibition" Transuniverse" will be on view 2nd August-10th October 2014. The reception party on 2nd August 2014, 6:00p.m. at Subhashok The Arts Centre.
For more information contact 086-891-1893, 080-661-1161

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Transuniverse" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service