นิทรรศการ "TRANSMISSION"

Event Details

นิทรรศการ "TRANSMISSION"

Time: March 21, 2014 to August 30, 2014
Location: The Jim Thompson Art Center
City/Town: Bangkok, Thailand
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Mar 17, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ TRANSMISSION
โสเพียพ พิช อัลเบิร์ต โยนาธาน เซ็ตยาวัน เดอะ โพรเพลเลอร์ กรุ๊ป นิค ชาน สุวิชชา ดุษฎีวนิช สาครินทร์ เครืออ่อน และถกล ขาวสะอาด

หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน
วันที่ 21 มีนาคม – 30 สิงหาคม 2557

หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน ยินดีนำเสนอนิทรรศการ TRANSMISSION นิทรรศการล่าสุดของหอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน ที่มุ่งสำรวจ จุดเชื่อมต่อระหว่างมรดกทางวัฒนธรรมและศิลปะร่วมสมัย

นิทรรศการ TRANSMISSION มีจุดเริ่มต้นจากคอลเลกชันงานศิลปะและวัตถุโบราณอันเปี่ยมไปด้วยเรื่องเล่าและเรื่องราวของ พิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สัน โดยของสะสมซึ่งแทบจะเรียกได้ว่าเป็นดั่งตัวแทนของมรดกทางวัฒนธรรมไทยนี้ เป็นผลจากการที่ พิพิธภัณฑ์ได้มุ่งมั่นอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยทั้งเก่าและใหม่ด้วยดีเสมอมา แต่ก็เช่นเดียวกันกับคอลเลกชันงานศิลปะ และวัตถุโบราณของไทยที่สำคัญอื่นๆ ของสะสมในพิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สันส่วนใหญ่ มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า แนวคิดความเป็นรัฐชาติไทยแบบสมัยใหม่ ซึ่งเพิ่งจะได้รับการสถาปนาขึ้นในช่วงทศวรรษ 1930 ดังนั้น หากของสะสมชุดนี้คือตัวแทน ของช่วงเวลาก่อนสมัยใหม่และช่วงเวลาก่อนการเกิดขึ้นของสำนึกความเป็นชาติ วัตถุต่างๆ เหล่านี้จะเป็นตัวแทนของถิ่นแดนใด เมื่อมองว่าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนั้นมีอยู่อย่างต่อเนื่องยาวนานนับศตวรรษและเกิดขึ้นในอาณาบริเวณซึ่งปัจจุบันขยายครอบคลุมไปหลายประเทศ เราจะถือว่าวัตถุจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ชุดนี้เป็นศิลปะวัตถุแบบภูมิภาคได้หรือไม่

นิทรรศการ TRANSMISSION เผยให้เห็นเสี้ยวหนึ่งของความเป็นไทยก่อนการเป็นรัฐชาติผ่านสายตาของศิลปะร่วมสมัย โดยศิลปิน ร่วมสมัย 7 ท่าน จากประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ตีความงานสะสมของพิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สัน ในรูปแบบของตน ผลงานของพวกเขาไม่เพียงแสดงให้เห็นว่าอดีตจะเป็นแรงบันดาลใจได้อย่างไร หากยังให้เห็นว่าอดีตยัง สามารถเป็นคำท้าทายได้เช่นกัน เมื่อ “ประเพณี” ไม่ใช่เพียงแค่มรดกตกทอดในเชิงรูปลักษณ์หรือกลวิธี หากคือกระบวนการอันมีชีวิต ของการตีความและปรับแปลง ซึ่งเติมเต็มประสบการณ์ความเป็นสมัยใหม่ให้สมบูรณ์ นิทรรศการ TRANSMISSION เสนอแนะว่า “มรดกทางวัฒนธรรม” มีค่ามากกว่าเป็นได้เพียงแค่อัตลักษณ์ หากยังเป็นองค์ความรู้ทั้งในเชิงแนวคิด แก่น และสาระสำคัญอันใช้ได้จริง รวมถึงเป็นทรัพยากรให้เราได้ใช้ครุ่นคิด รู้สึก และสร้างสรรค์ได้อย่างไม่มีวันหมดสิ้น

ด้วยงานศิลปะใหม่ๆ ในสื่อต่างๆ หลากหลาย ตั้งแต่งานไม้ งานจิตกรรม ไปจนถึงงานศิลปะจัดวางวิดีโอและเสียง นิทรรศการครั้งนี้ จะตั้งคำถามว่ามีการส่งผ่านองค์ความรู้กันอย่างไรทั้งระหว่างผู้คนและระหว่างกลุ่มคน วัฒนธรรมสามารถก้าวข้ามพื้นที่และเวลา ได้อย่างไร อะไรคือปัจจัยที่ทำให้วัฒนธรรมหนึ่งๆ ไม่เคยแปรเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ และเหตุใดวัฒนธรรมบางอย่างยังคงอยู่ ในขณะที่อีกหลายส่วนก็ได้สูญสลายไปกับการเวลา

คำถามเหล่านี้ไม่อาจจะถูกถามขึ้นในช่วงเวลาอันประจวบเหมาะไปได้มากกว่านี้อีกแล้ว เมื่อชาติต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลัง เตรียมพร้อมรับการรวมตัวทั้งในเชิงการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมขึ้นเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อย่างไรก็ตาม ขณะที่ชาติ ต่างๆ ยังคงปลุกปล้ำกับรูปแบบความเป็นชาตินิยมทั้งในเชิงปกป้องและแบ่งแยก ศิลปะและโบราณคดีวิทยาได้กลายเป็นเหยื่ออันโอชะ ที่ต้องเสียสละอยู่เสมอ และแม้จะมีการอุทธรณ์ต่อมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและการร้องขอต่อความเป็น “มรดกโลก” ในระดับ นานาชาติ รากเหง้าทางวัฒนธรรมในภูมิภาคนั้นกลับหยั่งรากลึกและแผ่ขยายเกินกว่าพรมแดนความเป็นชาติมากนัก

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "TRANSMISSION" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on March 17, 2014 at 8:37pm

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service