นิทรรศการศิลปะ “ จารีตสู่ร่วมสมัย” TRADITION VIA CONTEMPORARY

Event Details

นิทรรศการศิลปะ “ จารีตสู่ร่วมสมัย” TRADITION VIA CONTEMPORARY

Time: April 2, 2010 to April 30, 2010
Location: หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Street: ถ.นิมมานเหมินทร์
City/Town: เชียงใหม่
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Mar 31, 2010

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ มีความยินดีขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

งานนิทรรศการศิลปะ “จารีตสู่ร่วมสมัย” TRADITION VIA CONTEMPORARY

โดย วัฒนะ วัฒนาพันธุ์ นุสรา เตียงเกตุ ทัศนีย์ ยะจา สมศรี ผิวอ่อน
คุณสมชาย เสียงหลาย เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ประธานพิธีเปิดงาน วันศุกรที่ 2 เมษายน 2553 เวลา 18.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.นิมมานเหมินทร์ โทรศัพท์ 053-944821 089-4291883 email: wattana100-1@hotmail.com

นิทรรศการจัดแสดงถึงวันที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 9.00-17.00 น. ทุกวัน เว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

และ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมฟังการอภิปรายเสวนา(วันเดียวกัน 2 เมษายน 2010)
13.30-15.00 น. “สินค้าวัฒนธรรม: โอกาสและปัญหา” โดย รศ. ศิริเกียรติ รัชชุศานติ อาจารย์ ณพงษ์ สงวนนภาพร นาง นุสราเตียงเกตุ นาง สมศรี ผิวอ่อน นางสาวทัศนีย์ ยะจา
16.00-17.30 น. “ล้านนา ในมิติของจารีตและร่วมสมัย”
โดย ศ. ดร. อานันท์ กาญจนพันธ์ อ. วัฒนะ วัฒนาพันธุ์ ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล ดร. จิตรลดา บุรพรัตน์ ณ โรงละครเล็ก หอนิทรรศการศิลปะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะ “ จารีตสู่ร่วมสมัย” TRADITION VIA CONTEMPORARY to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service