นิทรรศการ "ร่องรอยแห่งความคิด" (Traces of Thought)

Event Details

นิทรรศการ "ร่องรอยแห่งความคิด" (Traces of Thought)

Time: November 29, 2012 to December 21, 2012
Location: Gallery V64
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.v64artstudio.com
Phone: 081 915 1062
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Oct 20, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Group exhibition “Traces of thought”

(V64 new Gallery grand opening)

Artists: Komkrit Sawatdirom;Narupon Buranabunyay;Thosaporn Suthum;Sorayut Duangjai; Narakorn Sittites

Date: Thursday 29th November 2012- 21st December 2012

Time: Opening Night, 6.00pm – 11.30pm

Place: Gallery V64, 143/19 Soi Chaeng Wattana 1 Lak Si, Bangkok 10210


จากการทำงานร่วมกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดการพูดคุย สนทนาแลกเปลี่ยนทัศนคติของแต่ละคน จนเกิดเป็นร่องรอยทางความคิดที่หลากหลายทว่าชัดเจน และด้วยความเข้าใจรวมกับการยอมรับในอัตลักษณ์ของกันและกัน ทำให้อาจารย์สอนศิลปะทั้ง 5 คน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี รวมตัวกันเพื่อจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย "Traces of Thought : ร่องรอยแห่งความคิด" ขึ้น ผ่านผลงานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยภาษาที่สร้างร่องรอย และเรื่องราวเฉพาะตัว


This group exhibition takes a long time to prepare, because everyone has their different idea, and they are all willing to do their best for this group exhibition, These five artists are all Art teachers for Rajamangala University of Technology Thanyaburi, “Traces of Thought” get them together, to tell their personal stories through their art language of visual art which is expressed by themselves.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ร่องรอยแห่งความคิด" (Traces of Thought) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service