นิทรรศการ "TRACES"

Event Details

นิทรรศการ "TRACES"

Time: July 12, 2012 to October 31, 2012
Location: Jimthompsonhouse
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.jimthompsonhouse.c…
Phone: 02 612 6741,080 117 8911
Event Type: art, exhibition, photo, photography, video
Latest Activity: Jul 9, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


นิทรรศการงานวิดีโอ และภาพถ่าย ที่จะร่วมรื้อค้นความทรงจำร่วมในสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ณ หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน

วันที่ 12 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555


ศิลปิน: โฮ ซือ เงียน Ho Tzu Nyen (สิงคโปร์), โม สาท Moe Satt (พม่า), ณัฐพาส จิระสถิตย์วรกุล (ไทย), เหงียน ชิง ที Nguyen Trinh Thi (เวียดนาม), แพตตี้ ชาง และ เดวิด แคลลี่ Patty Chang and David Kelley (ลาว), ฟิลลิปป์ จาบลอง Philip Jablon (ไทย, พม่า, เวียดนาม, ลาว), สมพจน์ ชิตเกษรพงศ์ (ไทย), วรรณดี รัตนา Vandy Rattana (กัมพูชา) และ วอง ฮอย ชอง Wong Hoy Cheong (มาเลเซีย)


ภัณฑารักษ์ กฤติยา กาวีวงศ์

ผู้ช่วยภัณฑารักษ์ แมรี่ ปานสง่า

นิทรรศการในครั้งนี้ยังมุ่งที่จะตั้งคำถามว่า ประวัติศาสตร์ หรือความทรงจำร่วม ทางสังคมใดที่เรายังคงมีร่วมกันอยู่ ระหว่างประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อะไรคือสิ่งที่เราเลือกที่จะจำ และอะไรคือสิ่งที่เราหลงลืม หรืออะไรคือสิ่งที่ทำให้เราเกิดการตั้งคำถาม นิทรรศการ ‘TRACES’ จะรื้อค้นอีกครั้งกับ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ พื้นที่ทางสังคม และความทรงจำร่วม รวมถึงปฏิกิริยาของปัจเจกบุคคลต่อสังคมที่หยุดนิ่ง และต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วในบางประเทศ ผลงานที่นำมาจัดแสดงมีทั้งผลงานภาพถ่าย โครงการวิจัย วิดีโอสารคดี และสารคดีเทียม (mockumentary) โดยศิลปิน 10 ท่าน จากประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียดนาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า กัมพูชา และสหรัฐอเมริกา

โดยงานแสดงจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนแรกที่ว่าด้วย ‘พื้นที่ทางสังคมและความทรงจำร่วม’ โดยมีผลงานภาพถ่ายของ Philip Jablon ที่แสดงถึง การล่มสลายของโรงหนังชุมชนและการหดหายของพื้นที่ สาธารณะในประเทศไทย และประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลงานวิดีโอ ‘กรุงเทพตอนเย็นๆ’ โดยสมพจน์ ชิตเกษรพงศ์ ที่เรียกร้องให้เกิดการตั้งคำถามและมองกิจวัตรประจำวัน ในการยืนตรงเคารพเพลงชาติ ในพื้นที่สาธารณะ งานภาพถ่ายของ ณัฐพาส จิระสถิตย์วรกุล ‘school uniforms’ ที่พูดถึงหนึ่งในกฎระเบียบของโรงเรียน ที่ตั้งขึ้นเพื่อ ลดความแตกต่างและสร้างมาตรฐานให้เป็นหนึ่งเดียว และงานภาพถ่าย ‘Bomb Pond’ ของ Vandy Rattana ที่แสดง ภาพภูมิทัศน์ในชนบทของประเทศกัมพูชา ซึ่งถูกวางระเบิดอย่างรุนแรงโดยทหารสหรัฐ ในช่วงสงครามเวียดนาม ซึ่งเปรียบเสมือนบทบันทึกชี้แจ้งความจริง ที่แอบแฝงอยู่ในประเทศ และอยู่ในชาวกัมพูชา

ส่วนที่สองของนิทรรศการกับ ‘การพลิกรื้อประวัติศาสตร์เรื่องราวยุคหลังการล่าอาณานิคมและ ยุคหลังสงครามเวียดนาม’ กับผลงานวิดีโอ ‘ReLooking’ โดย Wong Hoy Cheong ที่เสนอเรื่องราว ทางประวัติศาสตร์ที่ถูกแต่งขึ้น ของการล่า อาณานิคมของรัฐมาเลเซียที่มีอำนาจเหนือประเทศออสเตรีย เช่นเดียวกับผลงานวิดีโอ ‘Utama – Every Name in History is I’ ของ Ho Tzu Nyen ที่เป็นการผสมผสานระหว่าง ตำนาน เรื่องแต่ง และสารคดีประวัติศาสตร์การค้นพบ ประเทศสิงคโปร์ และผลงานวิดีโอ ‘Chronicle of a Tape Recorded Over’ โดย Nguyen Trinh Thi ที่บันทึกปากคำ ประวัติศาสตร์ ผ่านปากของสามัญชนคนเล็กคนน้อย ที่อาศัยอยู่บนเส้นทางลำเลียงสายสำคัญของโฮจิมินห์ ซึ่งเป็น เส้นทางในการลำเลียงเสบียงและกำลังพลจากเหนือลงใต้ ในยุคสงครามเวียดนาม

ส่วนสุดท้ายของนิทรรศการจะพูดถึง ‘การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และการต่อรองกับตนเอง’ ประกอบด้วย ผลงานวิดีโอ ‘Route 3’ โดย Patty Chang และ David Kelley ที่บอกเล่าเรื่องราว เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ ที่อยู่ติดกับ เส้นทางที่เพิ่งสร้างขึ้นเพื่อขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจีน ลาว และไทย และงานภาพถ่าย พร้อมวิดีโอ ‘F n' F (Face & Fingers)’ โดย Moe Satt ศิลปินชาวพม่า กับภาพสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนความคิด เรื่องของสิ่งที่มีความหมาย และไร้ความหมาย

สนับสนุนโดย มูลนิธิ เจมส์ เอช ดับเบิลยู ทอมป์สัน, Bloom Pro Lab & Studio และ บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (จิม ทอมป์สัน)

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน

โทร. 02-612-6741, 080-117-8911 แฟกซ์. 02-219-2911

อีเมล์ pr_artcenter@jimthompsonhouse.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "TRACES" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service