นิทรรศการ “ร่อง รอย ชีวิต” (Trace of Life)

Event Details

นิทรรศการ “ร่อง รอย ชีวิต” (Trace of Life)

Time: June 4, 2014 to June 28, 2014
Location: Chiang Mai University Art Center
City/Town: Chiang Mai, Thailand
Website or Map: http://www.cmumuseum.org
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: May 12, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

“ร่อง รอย ชีวิต ”
นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ทัศนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2556
สาขาวิชาทัศศิลป์ ชั้นปี 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ระหว่างวันที่ 4 – 28 มิถุนายน 2557
พิธีเปิดวันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 18.00 น.
ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย เชียงใหม่


“Trace of Life”
The Art Thesis Exhibition
By Visual art’s student of faculty of Fine Arts
Songkhanakalin University Pattanee Campus
Between 4th – 28th June 2014
Opening Reception will be on 4th June 2014 at 6 pm.
At Chiang Mai University Art Center

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ร่อง รอย ชีวิต” (Trace of Life) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service