การแสดง "Toshiki Okada x Tomoko Soda x Pichet Klunchun"

Event Details

การแสดง "Toshiki Okada x Tomoko Soda x Pichet Klunchun"

Time: February 28, 2015 to March 1, 2015
Location: Pichet Klunchun Dance Company
City/Town: Bangkok, Thailand
Phone: 080 924 0002
Event Type: performance
Latest Activity: Feb 22, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


โรงละครช้างและ Japan Foundation

ภูมิใจนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ล่าสุดของศิลปินนาฎศิลป์ไทยร่วมสมัย พิเชษฐ

กลั่นชื่น ในชื่อชุดการแสดง Toshiki Okada x Tomoko Soda x Pichet Klunchun

ซึ่งเป็นการทำงานสร้างสรรค์ร่วมกับศิลปินผู้มีชื่อเสียงชาวญี่ปุ่นอีก 2 ท่าน ได้แก่

โทชิกิ โอคาดะ

ศิลปินทางด้านศิลปะการละครแห่งคณะละครผู้ก่อตั้งคณะการศิลปะการละคร Chelfitsh

ที่มีประสบการณ์แสดงมาแล้วทั่วโลก และ โทโมโกะ โอคาตะ

ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะนานาชนิดจากผ้า

ผลงานการแสดงชิ้นนี้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อจัดแสดงครั้งแรกที่ KOBE-Asia

Contemporary Dance Festival ครั้งที่ 03 ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2557

ภายใต้การตั้งคำถามเกี่ยวกับกระแสโลกาภิวัตน์

และการเดินทางย้ายถิ่นฐานของผู้คนที่ว่า “สภาพแวดล้อม หรือ

บ้านของเรานั่นเปลี่ยนแปลง หรือตัวเราเองกันแน่ที่เปลี่ยนไป”

งานสร้างสรรค์ชิ้นนี้จึงถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยการรวบรวมศิลปินจากต่างสาขา

ต่างองค์ความรู้ และนวัตกรรม ให้มารวมตัวกันและเริ่มแสวงหาคำตอบจากสิ่งเล็กๆ

Comment Wall

Comment

RSVP for การแสดง "Toshiki Okada x Tomoko Soda x Pichet Klunchun" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service