นิทรรศการ "ทศนิยม +" (TODSANIYOM PLUS)

Event Details

นิทรรศการ "ทศนิยม +" (TODSANIYOM PLUS)

Time: February 5, 2013 to February 20, 2013
Location: Jamjuree Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://jamjureeartgallery.blo…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting, print, sculpture
Latest Activity: Jan 16, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


นิทรรศการ "ทศนิยม +" (TODSANIYOM PLUS)

ศิลปิน กลุ่มศิลปินทศนิยม นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลักษณะงาน จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ installation ภาพประกอบ

พิธีเปิดนิทรรศการ วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ เวลา 18.00น.

โดย คุณสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมประธานในพิธีเปิด

ระยะเวลาที่จัดแสดง 5 - 20 กุมภาพันธ์ 2556

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 2


แนวความคิด

นิทรรศการ "ทศนิยม +" หรือ TODSANIYOM PLUS เป็นงานของกลุ่มศิลปินทศนิยม ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทศนิยม คือ กลุ่มนิสิตที่ศึกษาภาควิชาทัศนศิลป์ รุ่นที่28 ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 10 คน รวมตัวกันแสดงงาน ซึ่งเมื่อปีที่แล้วได้เคยจัดนิทรรศการภาพพิมพ์แกะไม้ ณ หอศิลป์จามจุรี


งาน ทศนิยม + เป็นงานที่อยู่ในวิชาที่ชื่อว่า Advance Creative Visual Arts ซึ่งเป็นวิชาที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้

การที่จะแสดงออกทางด้านความคิดและจิตนาการตามความสร้างสรรค์ของแต่ล่ะบุคคลเพื่อพัฒนาไปถึงระดับการเป็นศิลปิน จนเกิดผลงานของทั้ง 10 คน ประกอบไปด้วยงานจิตรกรรม ประติมากรรม installation ภาพประกอบ ซึ่งแต่ละคนก็จะมีความคิดและการสร้างสรรค๋ที่สะท้อนตัวตนออกมาในงาน


งาน ทศนิยม +

จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 5-20 กุมภาพันธ์ 2556 เปิดงานวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 18.00น.

โดย คุณสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน ณ หอศิลป์จามจุรี

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ทศนิยม +" (TODSANIYOM PLUS) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service