นิทรรศการภาพพิมพ์ "ทศนิยม" (Todsaniyom)

Event Details

นิทรรศการภาพพิมพ์  "ทศนิยม" (Todsaniyom)

Time: January 8, 2012 to January 19, 2012
Location: Jamjuree Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://jamjureeartgallery.blo…
Event Type: art, exhibition, print
Latest Activity: Jan 12, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


ขอเชิญชมนิทรรศการภาพพิมพ์

"ทศนิยม"

โดย นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศิลปินรับเชิญ

ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2555 เวลา 18.00 น.

(นิทรรศการเปิดแสดงตั้งแต่ วันที่ 6 - 19 มกราคม 2555)


Request the pleasure of your company at the opening of the exhibition

"Todsaniyom"

by Todsaniyom's Artist group and Speacial Guests

at Jamjuree Art Gallery, Chulalongkorn University

on Tuesday 10 January 2012 Time 6PM

(The Exhibition will be on view 6-19 January 2012)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการภาพพิมพ์ "ทศนิยม" (Todsaniyom) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service