นิทรรศการ "To Reminisce"

Event Details

นิทรรศการ "To Reminisce"

Time: January 31, 2018 to February 18, 2018
Location: CASE Space Revolution
City/Town: Bangkok
Phone: 02 662 5002
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jan 21, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

นิทรรศการศิลปะภาพถ่าย ที่สะท้อนช่วงเวลาของการผ่านพ้นเรื่องราวการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ผ่านภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเทคนิคสื่อผสม แสดงการเก็บบันทึกความเชื่อมโยงระหว่างศิลปินกับความทรงจำที่ถูกระลึกถึงในอดีตเพื่อปัจจุบันกาล ศิลปินกล่าวถึงความคงอยู่ของพลังงาน สสาร หรืออนุภาคที่เป็นคลื่น ที่ไม่มีวันหายไปไหน แต่อาจเปลี่ยนรูปไปเป็นอย่างอื่น เราจะบอกได้อย่างไรว่า สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจริงหรือจินตนาการ นอกจากนั้น ศิลปินยังกล่าวถึงความเข้าใจ เรียนรู้ ยอมรับในความสูญเสีย การประมวลผลความเป็นไปได้ที่จะดำรงอยู่โดยที่ไม่มีอยู่ ความมุ่งมั่นอยากเป็นอิสระที่จะกำหนดอนาคตตนเองของมนุษย์ และ แสดงถึงความเป็นจริงแห่งตน

EXHIBITION: To Reminisce
Artist: Chayaponn Maneesutham
ศิลปิน: ชยาภรณ์ มณีสุธรรม
Type: Photography, moving image and mixed media
Venue: CASE Space Revolution, 2nd floor of Broccoli Revolution, the corner of Sukhumvit 49, Bangkok, Thailand 10110
Opening Reception: 31 January 2018 at 6 p.m. onwards
Exhibition: 31 January - 18 February 2018
11 AM - 7 PM
Closed every Monday

“To Reminisce”
Photography Exhibition by Chayaponn Maneesutham

This photography exhibition mirrors an expression the loss of a beloved one which is portrayed into photography, moving image and mixed media. The art works reveal the process of collecting a connection between the artist and her memories from the past and the present life. Maneesutham refers to a persistence of energy, particle, or matter wave which is existed but remains invisible in different forms. How can we assume that all of these things are called reality or imagination? Moreover, a mention to understanding, experiencing, and accepting any loss. A possibility of living by inexistence is appraised. An intention to freely appoint the human future and to reveal a self-reality.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "To Reminisce" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service