นิทรรศการ ''สู่" (To)

Event Details

นิทรรศการ ''สู่" (To)

Time: August 2, 2019 to August 31, 2019
Location: TART gallery
City/Town: Bangkok
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jul 28, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

'' สู่ ''

อุทัย นพศิริ

02-31 สิงหาคม 2562

วันอังคาร  - วันอาทิตย์ 17:00 - 23:59

ทาร์ตแกลลอรี

'' To ''

Utai Nopsiri

02-31 August 2019

Tuesday - Sunday 17:00 - 23:59

TART gallery

 ''ในพุทธปรัชญา อันเป็นแนวทาง อันจำต้องปฎิบัติด้านใน จึงจะเข้าใจเข้าถึงสภาวะแห่งความสุขสงบโดยแท้

  จากสภาวะนั้น นำสู่แนวทางวิธีการ กระบวนคิดต่อวิถีสร้างสรรค์ผลงานข้าพเจ้า''

 อุทัย นพศิริ

''According to the Buddhist philosophies requiring mental practices in order to truly understand peace with the conditions, it leads to my methods and creations.''

 Utai Nopsiri

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ ''สู่" (To) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service