นิทรรศการ “Tiger City”

Event Details

นิทรรศการ “Tiger City”

Time: March 3, 2020 to May 24, 2020
Location: Thailand Creative & Design Center
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.tcdc.or.th
Phone: 02 105 7400 Ext 213
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 11, 2020

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

พื้นที่กว่า 1.7 ล้านไร่ของผืนป่ามรดกโลก ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ไม่ได้เป็นเพียงแค่หนึ่งในผืนป่าที่ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ หรือเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ากว่า 700 สายพันธุ์ แต่ยังเป็นบ้านหลังใหญ่ที่สุดของสัตว์ป่าหายากอย่างเสือโคร่งสายพันธุ์อินโดจีน ตัวชี้วัดสำคัญที่สะท้อนให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของป่า ณ ห้วยขาแข้ง ในขณะที่โลกกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อการมีอยู่ของทุกชีวิต

แล้วการออกแบบจะมีส่วนช่วยในงานอนุรักษ์นี้ได้อย่างไร

เครื่องมือสำหรับการวิจัย การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า และการอาศัยอยู่ร่วมกันของ “คน” และ “สัตว์ป่า” ในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดผ่าน การออกแบบข้อมูล (Information Design) จากมุมมองและประสบการณ์ของสตูดิโอออกแบบกราฟิก STUDIO 150 และ collaborators ที่ได้สัมผัสกับแนวคิด วิถีชีวิต และกระบวนการทำงานของผู้คนในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

นิทรรศการ “Tiger City” เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เพื่อนำเสนอกระบวนการทำงานอนุรักษ์ สร้างความตระหนักรู้ในวงกว้างและเปิดโอกาสให้กับนักออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ และทุกภาคส่วนที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล นำเสนอแนวคิด พัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือในงานอนุรักษ์ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

นิทรรศการ “Tiger City”
วันที่ 3 มีนาคม 2563 – 24 พฤษภาคม 2563 / 10.30 - 21.00 น. (ปิดวันจันทร์) / ศูนย์นวัตกรรมด้านวัสดุและการออกแบบ ชั้น 2 อาคารส่วนหลัง TCDC กรุงเทพฯ / ค่าธรรมเนียมในการเข้า TCDC กรุงเทพฯ จำนวน 100 บาท/คน (พิเศษสำหรับสมาชิก TCDC เข้าชมฟรี)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “Tiger City” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service