นิทรรศการ "แตกต่าง เหมือนกัน" (Three Types)

Event Details

นิทรรศการ "แตกต่าง เหมือนกัน" (Three Types)

Time: September 2, 2017 to October 1, 2017
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Aug 20, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

นิทรรศการ แตกต่าง เหมือนกัน
วันที่ : 02 กันยายน - 01 ตุลาคม 2560
สถานที่: People’s Gallery P1-p2, ชั้น 2
โดย สุวรรณ ชาตรี, สิริพงษ์ กิจวัตร (The Flow) และผดุงพงษ์ สารุโณ
พิธีเปิดนิทรรศการในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น.
“แตกต่าง เหมือนกัน” คือแนวคิดที่ตั้งขึ้นเพื่อใช้เล่าเรื่องราว เหตุการณ์ และสถานการณ์ของ “คน” นำเสนอด้วย “มุมมอง” และ “เทคนิค” ที่แตกต่างกัน เปรียบเสมือนศิลปินกลุ่ม Three Type ที่กำลังสร้างพื้นที่นี้ขึ้นให้กลายเป็นชุมชนเล็กๆ เป็นพื้นที่ของการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน “มุมมอง” ที่เปรียบเหมือนการมองผ่านแว่นของศิลปินแต่ละคน แล้วให้ความหมายหรือตีความผ่านมุมมอง ความเชื่อ ปรัชญา และแนวคิดของแต่ละคนที่เผชิญประสบการณ์อันแตกต่างกันร่วมแบ่งปันซึ่งกันและกัน และหวังว่าพื้นที่นี้จะเป็นทางส่งต่อเจตจำนงของศิลปินที่สะท้อนผ่านความหลากหลายของผลงานจิตรกรรมไปยังผู้ชมในแง่มุมต่างๆ ตามแต่จะช่วยให้ความหมายแก่ตัวท่านเอง เพราะศิลปะไม่สามารถให้ความหมาย ตีความ หรือตัดสินเพียงความคิดทางเดียวจากศิลปินได้ หากแต่จะมีคุณค่าและความหมายมากขึ้นก็ต่อเมื่อผลงานจิตรกรรมชิ้นนั้นได้ “ทำงาน” ร่วมกันกับคนดู

“Three Types”
Date : 02 September - 01 October 2017
Location: People's Gallery P1-P2, 2nd floor
By Mongkol Suwannachatree, Siripong Kitjawat (The Flow) and Padungpong Saruno
Opening reception: 2 September 2017 at 18.00 hrs.
Different similarity is set up to tell stories, situations and circumstances of the “similarity of human being” through different prospects and techniques. This is the concept that reflects the “Three Type”, a group of artists trying to form this small community as a co-learning space through each individual’s perspective. By creating their works based on personal experience, philosophy and beliefs, they hope that this space would relate to the audience by one way or another. Since a work of art cannot be defined, interpreted, or judged by the artist himself, it would be more valuable and meaningful when perceived by the audience.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "แตกต่าง เหมือนกัน" (Three Types) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service