นิทรรศการ "Things"

Event Details

นิทรรศการ "Things"

Time: November 7, 2013 to November 30, 2013
Location: 338 OIDA Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.338oidagallery.com
Phone: 090 198 8749, 02 679 8619
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Nov 11, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


Things


ทุกคนมี "สิ่ง" (แต่อาจจะไม่ได้มีทุกสิ่ง) ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามสถานะและการถูกผลิตสร้างความหมาย คุณค่า และอาจจะพัฒนาไปสู่ราคา สิ่งที่ศิลปินหญิงรุ่นใหม่สองคน--ใจทิพย์ ใจดี และรัธวลี ชาญชวลิต กำลังจะพูดคือความเป็นนามธรรมของ "สิ่ง" ที่ไม่เพียงแค่การดำรงอยู่ แต่รวมไปถึงการให้ความหมาย หลายต่อหลายครั้งที่เราทุกคนหลงอยู่ในวังวนยึดติดกับการให้ความหมายของ "สิ่ง" ที่เคยมี เคยเป็นมา เปลี่ยนแปลงไม่ได้ และจำเป็นต้องดำรงคงอยู่ต่อไป จนหลงลืมว่าในโลกใบนี้ไม่มีอะไรจริงแท้ ไม่ว่าจะเป็นตัววัตถุและ/หรือตัวบุคคล สุดท้ายกลายเป็นการปิดโอกาสให้กับ "สิ่ง" ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น


"สิ่ง" สำคัญในงานชิ้นนี้จึงไม่ใช่เนื้อหารูปลักษณ์ แต่เป็นความคิดที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณปลดปล่อยตัวตนให้เลื่อนไหลไปกับความคิดคำนึงโดยที่มีผลงานศิลปะของศิลปินเป็นสื่อนำทาง


ปลดตัว ปล่อยใจไม่เพียงให้กับพันธนาการทางร่างกาย แต่รวมถึงปลดปล่อยความคิดเดิมที่ผูกรัดและบังตา...บังใจ


นิทรรศการ "Things"

ศิลปิน: ใจทิพย์ ใจดี และรัธวลี ชาญชวลิต

ภัณฑารักษ์: วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556- 30พฤศจิกายน 2556

วันเปิดนิทรรศการ

ณ แกลลอรี่ 338 OIDA ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เวลา 18:00 - 20:00 น.


Things

Everybody has “things” (although probably not everything). Their values vary in status and association levels, and may develop into monetary significance. Two emerging artists, Jaitip Jaidee and Ratawalee Charnchavalit, will express the conceptual content of “things” that not only discusses their existence, but also the formation of their meanings. All of us are often confined to traditional definitions of “things”, seemingly unalterable and permanent. We have forgotten that there is no absolute truth in an object or a person of this world. This condition has prevented new “things” from occurring.

The important “thing” in this project is not matter of the subject, but is the idea to be realised after having allowed the artworks to be a guiding path into contemplation.


To detach oneself is not only to be released from constraints of the body, but is also to be liberated from existing thoughts that have blinded the eyes and bound the spirit.


"Things"

Artists : Jaitip Jaidee and Rattawalee Chanchawvalit

Curator : Wantanee Siripattananuntakul

7 November 2013 – 30 November 2013

Opening 7 November 2013 at 6 to 8 pm

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Things" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service