นิทรรศการ They told me "who I am"

Event Details

นิทรรศการ They told me "who I am"

Time: December 6, 2019 to January 10, 2020
Location: Kalwit Studio & Gallery
City/Town: Bangkok
Phone: 02 254 4629
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Dec 1, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

สัญลักษณ์(symbolic) นั้นหมายถึงสิ่งที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ความหมายแทนอีกสิ่งหนึ่ง สัญลักษณะท่าทาง รูปภาพ เครื่องหมาย โดยอาจรวมไปถึงการใช้วัตถุ หรือสี มีทั้งที่แสดงความหมายอย่างเป็นสากลและที่มีความหมายเฉพาะถิ่น สัญลักษณ์ที่ใช้กันในเฉพาะถิ่นมักได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมในพื้นที่ หรือแตกต่างกันออกไปในแต่ละศาสนา ความหลากหลายของสัญลักษณ์ที่ใช้กันในเฉพาะกลุ่มนั้นทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางความเข้าใจ และตีความไปตามขีดจำกัดของความรู้ตนเอง การตีความของสัญลักษณ์นั้นหากมองโดยทั่วไปแล้วอาจะเป็นเรื่องธรรมดา แต่การตีความเหล่านั้นแฝงไปด้วยอคติที่พยายามแบ่งหมวดหมู่ของมนุษย์ให้มีระดับชั้นของคุณค่าไม่เท่ากัน โดยที่ยังไม่ได้พิจารณากับลักษณะเฉพาะของบุคคลเสียก่อน

ศิลปิน มาเรียม ธิดารัตน์ จันทเชื้อ สังเกตเห็นจากการใช้ชีวิตอยู่กับคนทั่วไป และใช้ชีวิตในแนวทางที่ต่างออกไปตามความศรัทธาของตนเอง ทำให้ศิลปินได้เห็นและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทั้งสองรูปแบบ จึงได้หยิบยกเอาความธรรมดาสามัญในชีวิตที่บางมุมก็อาจเกิดขึ้นกับคนทั่วไป และบางมุมก็เกิดได้กับคนบางกลุ่มเท่านั้น นำมาแสดงออกให้เห็นถึงความทับซ้อนทางวัฒนธรรมและการแทรกตัวอยู่ของวัฒนธรรมอื่นอย่างคลุมเครือ นำมาแสดงออกผ่านผลงานศิลปะที่จัดแสดงในนิทรรศการนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
(66)92-595-2951 , (66)22544629
E-mail: kalwitstudio@gmail.com
ที่อยู่: 119/14 ซ.ร่วมฤดี 2, ถ.วิทยุ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ They told me "who I am" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service