นิทรรศการ "รุก-ล้ำ Thesis Exhibition"

Event Details

นิทรรศการ "รุก-ล้ำ Thesis Exhibition"

Time: April 2, 2019 to April 7, 2019
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, thesis
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 17, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

รุก-ล้ำ Thesis Exhibition
วันที่ : 02 เมษายน - 07 เมษายน 2562
สถานที่: โถงชั้น L
โดยสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เปิดงานวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น.


รุก-ล้ำ "ROOK-LUM Thesis Exhibition" นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ภายใต้หัวข้อ Design For Future หรือ การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่ออนาคต จากไอเดียความคิดว่าที่บัณฑิตสายงานออกแบบสู่กระบวนการศึกษาค้นคว้า สร้างสรรค์ ขีดเขียนถ่ายทอดออกมาสู่ผลิตภัณฑ์ชิ้นงานจริง ที่สามารถใช้งานได้จริง ภายใต้หัวข้อ Design for Future ซึ่งเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่ออนาคต โดยมีทั้งการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ของใช้ สิ่งอำนวยความสะดวก รวมไปถึงเครื่องแต่งกายจากแรงกาย และไอเดียของว่าที่นักออกแบบหน้าใหม่ ผ่านความพยายามและตั้งใจ สู่ผลงานสร้างสรรค์ที่นำมาจัดแสดงกับงาน "รุกล้ำ"

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาววัชราภร จิโรปการ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
เบอร์โทรติดต่อ/Mobile 082-5293513
Website/Facebook ออกแบบผลิตภัณฑ์เพาะช่าง

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "รุก-ล้ำ Thesis Exhibition" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service