นิทรรศการ "The World III in the Third World"

Event Details

นิทรรศการ "The World III in the Third World"

Time: August 27, 2014 to October 4, 2014
Location: The Art Center - Chula
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.car.chula.ac.th/art
Phone: 02 218 2965
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Aug 4, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


The World III in the Third World

ศิลปิน: Chen Xiaoyun, Chen Yujun+Chen Yufan, He An, Liu Wei, Lu Lei, Lu Yang, MadeIn Company (Xu Zhen), Qiu Zhijie, Song Kun, Wang Yuyang, Wang Yin, Xu Qu, Polit-Sheer Form

ภัณฑารักษ์: Bao Dong

ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แสดงงาน 27 สิงหาคม - 4 ตุลาคม 2557

วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557
การบรรยายโดยภัณฑารักษ์และศิลปิน เวลา 17.00-18.30 น.
พิธีเปิดนิทรรศการ เวลา 18.30-20.30 น.

แนวคิดเรื่องประเทศโลกที่สามในระบบการเมืองสากลเกิดขึ้นในช่วงสงครามเย็น แนวคิดนี้ได้แบ่งโลกออกเป็นสองฝ่าย คือ ประเทศในระบบทุนนิยมและประเทศในระบบสังคมนิยม และได้สร้างแนวคิดทางเลือกด้านอำนาจอธิปไตยทางการเมืองที่เกินกว่ารูปแบบที่กล่าวมา ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน แนวคิดเรื่อง “โลกที่สาม” ในวิถีทางปรัชญาได้พัฒนาภาคความรู้อิสระที่เกี่ยวกับ “ความรู้เชิงวัตถุวิสัย” ที่นำเสนอแนวคิดแบบดั้งเดิมในเรื่องของวัตถุและความตระหนักรู้ที่เน้นถึงความอิสระของโลกทางวัฒนธรรม

“ประเทศโลกที่สาม” ไม่ได้มาจากการวิจารณ์หรือตัดสินเอาเองจากประเทศตะวันตก แต่จากชายขอบหรือรอบนอกของโลกตะวันตก ซึ่งแตกต่างจากทฤษฎีหลังอาณานิคม แนวคิดปรัชญานี้ที่ถือกำเนิดมาจากเสียงทางการเมืองของบรรดาประเทศโลกที่สามนั่นเอง ดังนั้น ทฤษฎีอะไรก็ตามของประเทศโลกที่สาม ในขอบข่ายทางวัฒนธรรมที่ได้หยิบยกขึ้นมา ไม่ได้เป็นเกมส่วนต่างทางความหลากหลายทางวัฒนธรรมอีกต่อไป แต่เป็นการคิดค้นถึงโอกาสทางวัฒนธรรมโดยทั่วไปแทน


The World III in the Third World

Artists: Chen Xiaoyun, Chen Yujun+ChenYufan, He An, Liu Wei, Lu Lei, Lu Yang, Made In Company (Xu Zhen), Qiu Zhijie, Song Kun, Wang Yuyang, Wang Yin, Xu Qu, Polit-Sheer Form

Curator: Bao Dong

At The Art Center, Office of Academic Resources, Chulalongkorn University
August 27 - October 4, 2014

Wednesday August 27, 2014
Curator and Artist Talk: 5:00-6:30 p.m.
Opening Reception: 6:30-8:30 p.m.

The concept of “the third world” in the international political system came into being during the Cold War period. It collapsed the binary division featuring capitalism and socialism, and produced an alternative idea of political sovereignty beyond the mentioned pattern. Almost at the same time, the concept of “World III” in philosophical system developed an independent sector of “objective knowledge” between the traditional divisions of material and consciousness, emphasizing the independence of cultural world.

Different from the postcolonial theory, the “third world” did not come from the self-criticism in western countries, but from the edge or outside of western world. It was originated from the political voice of the third world itself. Therefore, what the theory of “the third world” in the cultural domain brought was no longer a differential game of multiculturalism, but some possible construction of common culture instead.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "The World III in the Third World" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service