ละครเรื่อง "การเดินทาง" (The Voyage)

Event Details

ละครเรื่อง "การเดินทาง" (The Voyage)

Time: September 1, 2017 to September 3, 2017
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 064 434 0026
Event Type: performance, movie
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Aug 20, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

The Voyage การเดินทาง
วันที่ : 01 กันยายน - 03 กันยายน 2560
สถานที่: สตูดิโอ ชั้น 4
โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภูมิใจนำเสนอละครเวทีแนว Documentary Theatre ผสมผสานกับแนว Devised Performance เพื่อ ที่จะพาผู้ชมเดินทางย้อนกลับไปพินิจเรื่องราวการโยกย้ายถิ่นฐานของผู้คน ที่ล้วนต้องพานพบกับอุปสรรคนานัปประการ ผ่านการปรับปรนทางวัฒนธรรม เพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีขึ้น

ละคอนเรื่องนี้ เกิดจากการที่นักแสดงหลัก 8 คน ค้นคว้า ศึกษา เรื่องราวของประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษ เพื่อนำบางส่วนมาสร้างสรรค์เป็นการแสดงที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ตลอดจนการไขว้ทางวัฒนธรรม ซึ่งนำไปสู่ความเข้มแข็งของสังคมไทยสมัยใหม่ เป็นการแสดงที่ผู้ชมที่สนใจละครร่วมสมัย ไม่ควรพลาด

กำกับการแสดง โดย ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์
ออกแบบการเคลื่อนไหวโดย จารุนันท์ พันธชาติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 064 434 0026
FB page : thevoyage.fatu


The Voyage
Date : 01 September - 03 September 2017
Location: Studio, 4th floor
by Faculty of Fine and Applied Arts, Thammasat University
Faculty of Fine and Applied Arts, Thammasat University, proudly presents a theatre production combining documentary theatre and devised performance, The Voyage, which reflects different “voyages” by ordinary people with family histories from faraway places. Based on true stories about immigrants and nonimmigrants, the performance investigates the causes of migration, and the paths that people took in order to overcome socio-political and economic struggles. This production intends to draw values of cultural diversity in our society, and bring about deeper understanding of cross-cultural significance that lays as foundation to the strength of modern day society.

Director: Parichat Jungwiwattanaporn
Movement Choreographer: Jarunun Phantachat

For more infomation Tel. 064 434 0026
FB page : thevoyage.fatu

Comment Wall

Comment

RSVP for ละครเรื่อง "การเดินทาง" (The Voyage) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service