นิทรรศการภาพถ่าย "สามกรุง" (The three kingdoms)

Event Details

นิทรรศการภาพถ่าย "สามกรุง" (The three kingdoms)

Time: May 8, 2017 from 6pm to 7pm
Location: Poh chang Academy of art
City/Town: Bangkok
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: May 8, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการภาพถ่ายขาวดำอินฟราเรด
"สามกรุง"
โดย สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์

รวม 3 ผลงาน รากไทย เมืองกรุงเมืองเทพ และ สุโข+ไท

เริ่มเปิดให้เข้าชม วันศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2560
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐8.๐๐ น. – 16.3๐ น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐9.0๐ น. – 18.๐๐ น.

กำหนดการเปิดงาน วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น.

ประธานเปิดงาน อาจารย์เดโช บูรณบรรพต

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์
ภาพถ่าย พ.ศ 2560

เทคนิค ฟิลม์ขาวดำอินฟราเรด
ขนาดภาพเฉลี่ย 20x24 นิ้ว
อัดขยายในห้องมืด กว่า 50 ภาพ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการภาพถ่าย "สามกรุง" (The three kingdoms) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service