นิทรรศการ “สภาวะแห่งความไม่เที่ยง” (The State of Impermanence)

Event Details

นิทรรศการ “สภาวะแห่งความไม่เที่ยง” (The State of Impermanence)

Time: March 25, 2014 to April 27, 2014
Location: ARDEL’s Third Place Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Phone: 02 422 2092
Event Type: art, exhibition, print
Latest Activity: Mar 31, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


“สภาวะแห่งความไม่เที่ยง”

โดย ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล

ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 27 เมษายน 2557

ณ อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี (สุขุมวิท 55 ทองหล่อซอย 10)

นิทรรศการ “สภาวะแห่งความไม่เที่ยง” นำเสนอผลงานภาพพิมพ์ตะแกรงไหมแบบกึ่งสัญลักษณ์และนามธรรมที่ว่าด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับหลักธรรมแห่งความเปลี่ยนแปลง ความไม่เที่ยงแท้ในพระพุทธศาสนา ความแปรผันไม่คงที่ รวมถึงแนวคิดของการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปในทุกสภาวะจิตแห่งทุกสรรพสิ่ง ถูกแทนค่าด้วยเส้นสายและสีสันที่สื่อสะท้อนแง่มุมทางความรู้สึกออกมาอย่างสงบงาม


“The State of Impermanence”

by Thamrongsak Nimanussornkul

March 25 – April 27, 2014

At ARDEL’s Third Place Gallery (Sukhumvit 55, Thonglor Soi 10)


The State of Impermanence art exhibition presents the abstract silkscreen printmaking by Thamrongsak Nimanussornkul. In the exhibition, viewers will be walked through the Buddhism’s teachings about the uncertainty of life, birth, existence and death that occur to everything, living or not. The portrayal of the idea is made in calm and serene manner through lines and various colors reflecting the artist’s feelings.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “สภาวะแห่งความไม่เที่ยง” (The State of Impermanence) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service