นิทรรศการ "วาดรอยยิ้ม เส้นแสงสี วิถีใต้" (The Southern Way of Life)

Event Details

นิทรรศการ "วาดรอยยิ้ม เส้นแสงสี วิถีใต้" (The Southern Way of Life)

Time: March 15, 2012 to March 29, 2012
Location: Jamjuree Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://jamjureeartgallery.blo…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Feb 10, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ วาดรอยยิ้ม เส้นแสงสี วิถีใต้ (The Southern way of Life)

ศิลปิน บัญชา มะ (Buncha Mar)

ดนัยวิชญ์ ขวัญข้าว (Danaivich Kwankaow)

วรเชษฐ พรหมหนู ( Worachet Promnoo)

ลักษณะงาน จิตรกรรม

ระยะเวลาที่จัดแสดง 15 มีนาคม – 29 มีนาคม 2555

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2555 เวลา 19.00 น.

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1 - 2


แนวความคิด

ในการจัดแสดงผลงานชุด “วาดรอยยิ้ม เส้นแสงสี วิถีใต้” เป็นการรวมตัวของ 3 คนทำงานศิลปะ ซึ่งมีความหลากหลายทางด้าน เทคนิค วิธีการ ในการสร้างสรรค์ผลงาน แต่ใช้แนวความคิดร่วมกันภายใต้ แนวเรื่องวิถีชีวิตของชาวภาคใต้ ที่มีความผูกพันกับธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอันอุดมสมบูรณ์ของในแต่ละพื้นถิ่น ซึ่งทำให้เกิดเป็นความหลากหลายทางด้าน อาชีพ ศาสนา สังคม วัฒนธรรมประเพณี แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุข

โครงการนิทรรศการศิลปะชุด “วาดรอยยิ้ม เส้นแสงสี วิถีใต้” นำเสนอผลงาน ประเภท จิตรกรรม เทคนิคสีอะครีลิค สีน้ำ และสีน้ำมันบนผ้าใบ ผ่านมุมมองเรื่องราวความเป็นอยู่ แบบวิถีชีวิตของชาวภาคใต้ สอดแทรกเจตนารมให้เห็นถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันให้เกิดความสันติสุข โดยจะเปิดให้บุคคลทั่วไป หรือผู้สนใจผลงานศิลปะได้มาร่วมกันชื่นชมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ที่ หอศิลป์จามจุรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 1 ห้อง 1 – 2 ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น.โทรศัพท์ติดต่อได้ที่ 084-695-0340

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "วาดรอยยิ้ม เส้นแสงสี วิถีใต้" (The Southern Way of Life) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service