นิทรรศการ "The Sound Of Big trees"

Event Details

นิทรรศการ "The Sound Of Big trees"

Time: December 21, 2018 to December 31, 2018
Location: คณะวิจิตรศิลป์ มช.
City/Town: Chiang Mai
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Dec 24, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

The Sounds of Big Trees เป็นนิทรรศการจากกลุ่มคนที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบไปด้วย นักศึกษา คณาจารย์ รวมทั้งศิลปิน มารวมกลุ่มกันเพื่อร่วมสร้างสรรค์ผลานศิลปะที่มีแนวคิดเกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่ในเมืองเชียงใหม่ เพราะต้องการให้ประเด็นการสร้างสรรค์ได้สอดคล้องกันกับกลุ่มที่เคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อม Big Trees เครือข่ายต้นไม้ในเมือง Thailand Urban Tree ที่เริ่มโครงการช่วยเหลือต้นไม้ใหญ่ในเมืองเชียงใหม่ การถูกบีบจากการขยายตัวของเมืองใหญ่ สร้างภาพที่หดหู่ของการต่อสู้เพื่อชีวิตรอดของต้นไม้ใหญ่ในเมืองเชียงใหม่ และเริ่มช่วยเหลือต้นไม้ที่มีปัญหาได้จริง
นิทรรศการครั้งนี้จึงเกิดขึ้น เพื่อให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชนเมืองในฐานะคนทำงานศิลปะ เป็นกระบอกเสียงหนึ่งสู่สังคม และเป็นแรงขับเคลื่อน สนับสนุนคนทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นอีกเสียงหนึ่งในการพูดแทนต้นไม้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "The Sound Of Big trees" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on December 24, 2018 at 7:31am

The Sound of the Big Trees is an exhibition that consists of students, faculty, and artists exploring concepts of the environment and urbanism, through the study of the big trees in Chiang Mai. This project is connected to the Tree Network, Thailand Urban Tree, whose mission is to help trees that are being destroyed by the expansion and the continual development of the city of Chiang Mai. The Sound of Big Trees was conceived as an attempt to give a voice to the quiet, but perpetual struggle of trees situated within a constantly evolving cityscape.

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service