นิทรรศการ " The Second ... "

Event Details

นิทรรศการ " The Second ... "

Time: January 23, 2014 to February 23, 2014
Location: Pongnoi Community Art Space
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/pongn…
Phone: 081 288 3908
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Jan 7, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


" The Second ... "


Solo Exhibition By Kahat Sujipisut

Opening on Thursday 23 January 2014 at 6 PM


@ Pongnoi Community Art Space, Chiang Mai.


หากเราลองหลับตาลง เพื่อคิดนึก ถึงคำว่า ‘สอง’ เราอาจจะพบกับตัวเลขอารบิค (2) ตัวเลขไทย(๒) หรือ นึกถึงการเรียงลำดับ หรือ ความเป็นคู่ ความเป็นแฝด หรือ ความพ้ายแพ้ ความเป็นรอง ฯลฯ ความเป็นรูปนัยเกิดขึ้นภายในใจของเรา ตามแต่เรื่องราวส่วนตัวที่เราจับยึดเป็นแก่นให้เราคิดนึกถึงก่อน ‘สอง’จึงเป็นเพียงนามธรรมหนึ่งในใจของเราที่เราเลือกในมันปรากฏณ์ขึ้นและตีความตามรสนิยม


“The Second”

อาจเป็นเช่นนั้น การตีความของศิลปิน ที่พยายามจะเล่าเรื่องราวในชีวิตที่เกิดขึ้น ในบริบทของศิลปะ เมื่อครั้งที่หนึ่งเป็นเรื่องราวของประสบการณ์ของชีวิตจริงที่เราสามารถประสบพบโดยตรง ที่ไม่ได้ผ่านการตีค่า หรือพยายามทำให้เป็นไปใดใด การนำความรู้สึก ห่วงอารมณ์ของความแท้จริงมาแปรสภาพเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เห็นเป็นรูปธรรม ในนามของ ‘ศิลปะ’ การเล่าเรื่องจึงถูกทำซ้ำและถูกบอกผ่านอีกครั้งเป็น ‘ครั้งที่สอง’

อาการเพิ่มเติม ปกปิด อำพรางหรือการกระทำที่พยายามทำให้เกิดเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้ มองเห็นมัน จึงแฝงไปด้วยนัยยะต่างๆที่ศิลปินเลือกนำเสนอแง่มุมหนึ่งๆ เพื่อแลกเปลี่ยน และเพื่อเลือกให้คุณค่าเพียงแก่นแกนที่หนึ่งเดียว ในการเล่าต่อเป็น ‘ครั้งที่สอง’

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ " The Second ... " to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service