นิทรรศการ “ย้อนมาเล่า: ตอน อู่ทองศรีทวารวดี" (The Replay: Uthong Sri Dvaravati)

Event Details

นิทรรศการ “ย้อนมาเล่า: ตอน อู่ทองศรีทวารวดี" (The Replay: Uthong Sri Dvaravati)

Time: November 7, 2012 to November 25, 2012
Location: Uthong National Museum
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.TheReplayExhibitio…
Phone: 035 551 040,035 551 021
Event Type: art, exhibition, sculpture
Latest Activity: Nov 6, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


พิธิภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง ร่วมกับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติในงานเปิดนิทรรศการพิเศษเรื่อง “ย้อนมาเล่า: ตอน อู่ทองศรีทวารวดี / The Replay: Uthong Sri Dvaravati” โดย อติเทพ แจ้ดนาลาว

ในวันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ น.

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยนิทรรศการจะจัดแสดงระหว่างวันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

(เปิด: วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ปิด: วันจันทร์ – วันอังคาร)


FOR IMMEDIATE RELEASE

Uthong National Museum and Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University

requests the pleasure of your company at the opening reception of:

The Replay: Uthong Sri Daravati By Atithep Chaetnalao

On Friday, November 9, 2012 09.00 a.m.

At Uthong National Museum, Suphanburi, Thailand


Exhibition Present on November 7, 2012 - November 25, 2012

(Wednesday-Sunday: 09.00-16.00 hrs., Closed on Monday-Tuesday)


พิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ถนนมาลัยแมน ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

โทรศัพท์ ๐๓๕-๕๕๑-๐๔๐, ๐๓๕-๕๕๑-๐๒๑, ๐๘๖-๓๓๑-๘๐๓๒

โทรสาร ๐๓๕-๕๕๑-๐๒๑

www.facebook.com/TheReplayExhibition

www.TheReplayExhibition.com

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ย้อนมาเล่า: ตอน อู่ทองศรีทวารวดี" (The Replay: Uthong Sri Dvaravati) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service