นิทรรศการ ย้อนมาเล่า (The Replay)

Event Details

นิทรรศการ ย้อนมาเล่า (The Replay)

Time: November 7, 2012 at 8am to November 25, 2012 at 4pm
Location: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
Website or Map: https://www.facebook.com/TheR…
Event Type: interactive, installation
Organized By: Takoyakii8
Latest Activity: Nov 2, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ: ย้อนมาเล่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
นิทรรศการ ย้อนมาเล่า: ตอน อู่ทองศรีทวารวดี (The Replay: Uthong Sri Daravati) นำเสนอผลงานวิจัยของ อติเทพ แจ้ดนาลาว นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะได้พบกับกระบวนการผสมผสานเทคโนโลยีสื่อปฏิสัมพันธ์มาสร้างสรรค์เนื้อหา สื่อความหมายและประสบการณ์การร่วมของผู้ชมกับโบราณวัตถุกว่าพันปี...ในสมัยทวารวดีที่ค้นพบในบริเวณเมืองโบราณอู่ทอง ซึ่งจัดแสดงในห้องอู่ทองศรีทวารวดี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งนิทรรศการนี้เป็นการแสดงถึงแนวทางในการสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ในการชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอีกด้วย

ระยะเวลาแสดงนิทรรศการ: 7 พฤศจิกายน – 25 พฤศจิกายน 2555
เวลา 09.00 – 16.00 น. (เปิด: วันพุธ – วันอาทิตย์ ปิด: วันจันทร์ – วันอังคาร)
พิธีเปิดงาน: วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00-12.00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/TheReplayExhibition
สอบถามข้อมูลได้ที่ 035-551-021 (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี)
086-331-8032 เจ้าหน้าที่ประสานงาน

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ ย้อนมาเล่า (The Replay) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service