นิทรรศการ "The Portraits of New Heart New World"

Event Details

นิทรรศการ "The Portraits of New Heart New World"

Time: November 30, 2013 to January 10, 2014
Location: Buddhadasa Indapanno Archives
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.dhamma4u.com
Phone: 02 936 2800
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Latest Activity: Dec 2, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

1. ชื่องาน : The Portraits of New Heart New World

2. วันที่จัดงาน : วันที่ 30 พ.ย. - 10 ม.ค.56

3. สถานที่ : ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส

4. รายละเอียดงาน : องค์กรสร้างสรรค์เพิ่อสังคม iCARE ภายใต้ บริษัท แมกโนเลีย ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น

สนับสนุนโดย สสส. ขอเชิญคุณร่วมสัมผัสประสบการณ์ตื่นรู้จากภาพถ่ายประกอบบทสัมภาษณ์ของผู้รู้ตื่นรวม

26 ท่าน อาทิ พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี), พระอาจารย์ชยสาโร, พระชาคิโน ภิกขุ, ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วะสี, พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร,

สุลักษณ์ ศิวรักษ์, จิตร์ ตัณฑเสถียร, ดร.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ ,พิทยากร ลีลาภัทร์, ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์, ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ,

วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์, ประเสริฐ อัครศิริกาญจนะ, คามิน เลิศชัยประเสริฐ, ธนญชัย ศรศรีวิชัย,คฑา มหากายี,พิม สุทธิคำ และเจ้าชายผัก-นคร ลิมปคุปต ถาวร เป็นต้น

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "The Portraits of New Heart New World" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service