นิทรรศการ “เมื่อวันก่อนนี้” (The other day)

Event Details

นิทรรศการ “เมื่อวันก่อนนี้” (The other day)

Time: May 4, 2017 to May 28, 2017
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Apr 29, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “The other day เมื่อวันก่อนนี้”
วันที่ : 04 พฤษภาคม - 28 พฤษภาคม 2560
สถานที่: People's Gallery P1-P2, ชั้น 2
โดย ปุญญิศา ศิลปรัศมี และ ธนัชชา ไชยรินทร์
พิธีเปิดนิทรรศการในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 19.00 น.

นิทรรศการ“The other day เมื่อวันก่อนนี้” คือการเชิญชวนให้มองย้อนกลับไปถึงคุณค่าของอดีต ความทรงจำเกี่ยวกับบุคคล สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งสำรวจภาวะของความเปลี่ยนแปลง เพื่อค้นพบความหมายที่หายไปของสิ่งที่เป็นรากฐานทางด้านจิตใจและเป็นความต้องการพื้นฐานเดิมของมนุษย์ ซึ่งยังหมายถึงนัยยะของการฟื้นฟูการติดต่อสื่อสารกันอย่างใกล้ชิดและ ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ที่เราหลงลืมไป ปุญญิศาศิลปรัศมี และ ธนัชชา ไชยรินทร์ ได้มีการแสดงออกอย่างแตกต่างแต่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ผ่านผลงานศิลปะที่สะท้อนถึงสภาวะการเกิดขึ้นและการสลายไป ตามสภาพแวดล้อมในยุคแห่งเทคโนโลยี โดยสร้างความเป็นไปได้ของประสบการณ์ระหว่างความสัมพันธ์ของมนุษย์และเวลา

The other day
Date : 04 May - 28 May 2017
Location: People's Gallery P1-P2, 2nd floor
By Punyisa Silparassamee and Thanatcha Chairin
Opening exhibition on Thursday 4 May 2017 at 19.00 hrs.
“The other day” exhibition is inviting audiences to look back on the values of the past and memories about the individual which reflects stories that have happened in history and explore the lost meanings of what the psychological foundation is and the basic human needs. Moreover, it means the recovery of communication and human interaction that we forget. Punyisa Silparassamee and Thanatcha Chairin exploring the perception of past and present time and reflect on incidence and dissolution, according to the environment in the age of technology by creating the possibility of experiences between human relationships and time.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “เมื่อวันก่อนนี้” (The other day) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service