นิทรรศการ "the object"

Event Details

นิทรรศการ "the object"

Time: February 1, 2019 to February 24, 2019
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jan 30, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ the object
วันที่ : 01 กุมภาพันธ์ - 24 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2
ศิลปิน: ภานุพงศ์ คงเย็น
พิธีเปิดนิทรรศการ: วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น.


นิทรรศการ the object

ผลงานของข้าพเจ้าแสดงให้เห็นถึง มุมมอง ความรู้สึกของข้าพเจ้าที่มีผลต่อวัตถุรอบตัว (Object) วัตถุในชีวิตประจำวัน ที่พบเจอในชีวิตประจำวัน โดยข้าพเจ้าใช้มโนภาพโดยการปรุงแต่งความคิด เพื่อใช้สื่อแทนความหมาย นัยยะ การเชื่อมโยงบางสิ่งบางอย่างให้เข้ากัน จึงก่อให้เกิดสัญลักษณ์ใหม่ที่แทนค่าความงามของวัตถุ และการแทนค่าสัญลักษณ์ลงไปในวัตถุจนมีความหมาย คุณค่าและความสำคัญ โดยการเลือกวัตถุที่มีเรื่องราวเฉพาะและความหมายที่ส่งต่อความรู้สึก มาเป็นภาพแทนบอกเล่าเรื่องราว เนื้อหา ความหมายที่เกี่ยวกับวัตถุเหล่านั้น

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "the object" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service