นิทรรศการ "The Narrative of the Shore"

Event Details

นิทรรศการ "The Narrative of the Shore"

Time: November 27, 2019 to December 29, 2019
Location: CASE Space Revolution
City/Town: Bangkok
Phone: 02 662 5002
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Nov 24, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

'ทะเลญี่ปุ่น' เกิดขึ้นจากการก่อตัวของหมู่เกาะญี่ปุ่นกลายเป็นแนวกั้นแบ่งทะเลออกจากมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนเหนือ ถึงแม้จะดูโดดเดี่ยวแต่ทะเลญี่ปุ่นก็มีความสำคัญต่อภาพรวมของเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตของชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่ง

จังหวัดอะกิตะตั้งอยู่ทางตอนเหนือห่างจากกรุงโตเกียวประมาณ 500 กิโลเมตร ชาวบ้านส่วนใหญ่อาศัยอยู่อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ กว่า 70% ของพื้นที่จังหวัดปกคลุมไปด้วยป่าไม้ มีทะเลญี่ปุ่นเป็นเขตแดนทางทิศตะวันตก และเนื่องจากเป็นจังหวัดที่อุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ ในอดีตจึงมีการทำเหมือง อุตสาหกรรมป่าไม้ตลอดจนเป็นเมืองท่าที่มีการค้าขายอย่างคึกคัก ทำให้จังหวัดอะกิตะในศตวรรษที่ 18 ถือเป็นเขตการปกครองที่ร่ำรวยที่สุดในภูมิภาคโทโฮกุ แต่ปัจจุบันนี้จังหวัดอะกิตะอยู่ห่างไกลจากนิยามของการเป็นเมืองใหญ่ที่เศรษฐกิจเติบโตสู่การเป็นเมืองที่มีจำนวนของผู้สูงอายุและอัตราการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศในขณะที่อัตราการเกิดกลับลดต่ำลง

เมื่อจำนวนประชากรเริ่มหดตัวลงความพยายามต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ถูกยกระดับให้เป็นวาระสำคัญเพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ที่นับวันจะค่อยๆหายไป แต่จนถึงบัดนี้การเปลี่ยนแปลงมีกลับมีให้เห็นเพียงเล็กน้อย ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอาจอยู่รอดแต่จะเกิดขึ้นได้ยากหรือแทบไม่เกิดขึ้นเลยในพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่นพื้นที่ริมทะเลที่สามารถพบเห็นบ้านร้างมากมายและจะกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรมในที่สุด

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "The Narrative of the Shore" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

Creative Citizen NEWS

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service