นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "ปัจจุบันกาล" (The moment period of time)

Event Details

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "ปัจจุบันกาล" (The moment period of time)

Time: July 5, 2013 to July 28, 2013
Location: CMUartcenter Chiangmai
City/Town: Chiang Mai,Thailand
Website or Map: http://www.cmumuseum.org
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Jul 5, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ปัจจุบันกาล (The moment period of time )

โดยนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย สาขาทัศนศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทั้ง 11 คนและผลงานกว่า 20 ชิ้น

ศิลปินได้แก่

นายจรุงศักดิ์ รอดคืน/ นางสาวคำซียะห์ อาแวกะจิ/ นางสาวอัลฟาตีฮะห์ มันเหมาะ/

นางสาวซาบีย๊ะ มะแอ/ นางสาวอรอนงค์ บริบูรณ์/ นางสาวลลิตา อาแว/ นางสาววรทา สุวัฒนกุล/

นางสาวรอพีอะ อาลี/ นายมูฮัมหมัดซุรียี มะซู/ นางสาวยามีละห์ ดาโอะ/ นางสาวซามีฮะห์ ใบระหมาน


วันที่ 5-28 กรกฏาคม 2556

พิธีเปิดงานนิทรรศการ วันที่ 5 กรกฏาคม 2556 เวลา 18.00 น.

ณ ห้องแสดงงานชั้น 2 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Art THesis Exhibition 2013 (The moment period of time)

the graduating class of Faculty of Fine Arts,

Prince of Songkla University

5-28 July 2013

opening 5 July 2013 :06.00 pm

At the Second floor gallery, CMU ART CENTER.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "ปัจจุบันกาล" (The moment period of time) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service