นิทรรศการ "ลานบุญ - ลานกรรม" (The Land of Virtue - the Land of Karma)

Event Details

นิทรรศการ "ลานบุญ - ลานกรรม" (The Land of Virtue - the Land of Karma)

Time: August 24, 2017 to October 1, 2017
Location: ARDEL GALLERY OF MODERN ART
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Phone: 02 422 2092
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Aug 21, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ลานบุญ - ลานกรรม
โดย อนุพงษ์ จันทร
วันที่ 24 สิงหาคม – 01 ตุลาคม 2560
หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)

พิธีเปิด : 24 August 2017 18:30

นิทรรศการ “ลานบุญ - ลานกรรม” นำเสนอผลงานประติมากรรมซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับการเพ่งพินิจที่บุญและบาป ตามคติความเชื่อเรื่องนรก โลกมนุษย์ และสวรรค์ จากเรื่องไตรภูมิในพระพุทธศาสนา ด้วยการนำภาพลักษณ์ของสรรพสัตว์ในอบายภูมิ อันมีรูปกายอัปลักษณ์วิปริตไปจากผลแห่งการก่อบาปเวรและกรรมชั่ว และใช้ผ้าจีวรกับบาตร ซึ่งได้รับการดัดแปลงเสริมแต่งให้มีรูปร่างลักษณะแตกต่างออกไปจากเดิม มาแทนสัญลักษณ์แห่งการปลอมแปลงแฝงเร้นของผู้ไม่หวังดี ผู้แสวงหาผลประโยชน์จากวงการสงฆ์ เพื่อชี้ให้เห็นถึงคุณค่าและความหมายอันดีงามสูงส่งอย่างแท้จริงของพระพุทธศาสนา

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ลานบุญ - ลานกรรม" (The Land of Virtue - the Land of Karma) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service