นิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมสองแผ่นดิน “The Impression from Thai-Vietnam”

Event Details

นิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมสองแผ่นดิน “The Impression from Thai-Vietnam”

Time: April 27, 2013 to May 30, 2013
Location: 333 Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: https://www.facebook.com/page…
Phone: 081 845 1371
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: May 4, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


333 Gallery ขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติ

ในพิธีเปิด อาคาร 333 Gallery และ

นิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมสองแผ่นดิน

“The Impression from Thai-Vietnam”


พบกับ12 ศิลปิน ชั้นนำของไทย

ธีรศักดิ์ วงค์คำแน่น, ประทีป คชบัว, ธิราช รุ่งเรืองกนกกุล, ชูเกียรติ ศรีสุข,

สมยศ คำแสง, สุวิทย์ ใจป้อม, ดิเรก กิ่งนอก, วรพงษ์ อรุณเรือง, ทัชช์ ชุณหะชา

และศิลปินรับเชิญ พรรณพิมล สุวรรณพงศ์, Mr. Binh,

แคทลียา พันธ์โตดี, ชัชวาลย์ วรรณโพธิ์


ชมผลงานศิลปะและความประทับใจมากมายของศิลปินชั้นนำ ไทย-เวียดนาม

ผลงานศิลปินกิติมศักดิ์ชาวจีน ระดับศาสดาจารย์ที่มีผลงานประดับในพิพิธภัณท์ระดับโลก คือ Prof. Xing Jianjian.ได้ นำมาแสดงในเมืองไทยเป็นครั้งแรก

และชมภาพประวัติศาสตร์ภาพพระสาทิสลักษณ์วาดด้วยเทคนิคเครยองที่มีขนาดที่ใหญ่

ที่สุดในโลก โดย อาจารย์ สุวิทย์ ใจป้อม งานวาดภาพ โดย อาจารย์ ประทีป คชบัว ศิลปิน surreal ที่นำภาพอีกแนวหนึ่งมาแสดงในงานนี้ ประติมากรรม พระบรมรูปทรงม้าจำลอง โดยอาจารย์ วัชระ ประยูรคำ และที่พลาดไม่ได้คือท่านจะได้ชมสมบัติส่วนตัวของเจ้าของ Gallery ประเภทวัตถุโบราณอายุนับพันๆปีถึงหลายล้านปี หนึ่งเดียวในโลก


โดย ท่านเอกอัคราชฑูตเวียดนามประจำประเทศไทย

และรองอธิการบดีวิทยาลัยเพาะช่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ให้เกียรติเป็นประธาน

ในพิธีเปิด วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2556 เวลา 18.00 น.

ณ อาคาร เค แอนด์ วาย ชั้น1

เลขที่ 16 ถนนสุรศักดิ์ บางรัก กรุงเทพฯ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมสองแผ่นดิน “The Impression from Thai-Vietnam” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service