นิทรรศการ “ พุทธศิลป์ในจินตนาการ ” ครั้งที่ ๒ (THE IMAGINARY OF THE BUDDHISM ART II )

Event Details

นิทรรศการ “ พุทธศิลป์ในจินตนาการ ” ครั้งที่ ๒  (THE IMAGINARY OF THE BUDDHISM ART II )

Time: July 19, 2012 to August 9, 2012
Location: O.P. Garden
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: https://www.facebook.com/opga…
Phone: 02 266 0186
Event Type: art, exhibition, painting, sculpture
Latest Activity: Jul 19, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ความสำเร็จของงาน “พุทธศิลป์ในจินตนาการ” เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๓ ซึ่งงานครั้งนั้นถือว่าเป็นการเปิดตัวห้องแสดงนิทรรศการศิลปะครั้งแรก ของ โอ.พี. การ์เด้น

อย่างเป็นทางการ และได้รับการตอบรับจากผู้ที่ชื่นชอบ งานศิลปะ นักสะสม ศิลปิน รวมถึงแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานกว่า ๒๐๐ ท่าน สร้างความประทับใจให้กับคณะผู้จัดงานเป็นอย่างมาก


ศูนย์การค้า โอ. พี. การ์เด้น จึงมีความคิดที่จะจัดงานพุทธศิลป์ฯ ขึ้นอีกครั้ง โดยได้ร่วมกับศิลปินกว่า ๒๒ ท่าน สร้างสรรค์ผลงานพุทธศิลป์ฯ ขึ้น เพื่อสานต่อความสำเร็จในครั้งก่อน และเพื่อเฉลิมฉลองในวาระสำคัญ พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า นิทรรศการ “พุทธศิลป์ในจินตนาการ” ครั้งที่ ๒ นี้ จึงได้รวบรวมผลงานเกี่ยวกับพระอริยสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้สืบทอดและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนมาจัดแสดง เพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงคุณงามความดีของพระอริยสงฆ์เหล่านั้น


งานนิทรรศการครั้งนี้ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ และ จะมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๓๐ น.


ณ ห้อง Event hall ชั้น ๒ (ห้องสาละลังกา) ศูนย์การค้า โอ. พี. การ์เด้น ซอยเจริญกรุง ๓๖

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ พุทธศิลป์ในจินตนาการ ” ครั้งที่ ๒ (THE IMAGINARY OF THE BUDDHISM ART II ) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service