นิทรรศการ "THE FINAL ROUND"

Event Details

นิทรรศการ "THE FINAL ROUND"

Time: July 6, 2012 to July 13, 2012
Location: V64 Artstudio
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.v64artstudio.com
Phone: 081 915 1062
Event Type: art, exhibition, thesis
Latest Activity: Jul 5, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Date: Friday 6th July - through to 13 July 2012

Time: Opening Night, 5.30pm – 11.30pm

Place: Gallery V64, 143/19 Soi Chaeng Wattana 1 Lak Si, Bangkok 10210


ขอเรียนเชิญชมการแสดงนิทรรศการ ศิลปนิพน์ ประจำปี 2555 ชื่อนิทรรศการ " THE FINAL ROUND" โดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

(กระทรวงวัฒนธรรม) ณ v64 studio ตั้งแต่วันที่6-13 กรกฎาคม 2555 พิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 6 เวลา17.30 น

Comcept:

The creation of a thesis will be created to make the individual work. We have to contend with many obstacles, such as their own ideas, their own body, their power of mind. Training to acquire skills and overcome the obstacles. It’s like to fight the final round of the amateur boxer before entering to the profession boxing to become to proud of this graduated.)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "THE FINAL ROUND" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service