นิทรรศการ “The Cooperation II: คู่สร้าง(สรรค์) ปีที่ 2”

Event Details

นิทรรศการ “The Cooperation II: คู่สร้าง(สรรค์) ปีที่ 2”

Time: September 19, 2014 to November 17, 2014
Location: Thailand Creative & Design Center
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.tcdc.or.th
Phone: 02 664 8448 ต่อ 213, 214
Event Type: art, exhibition, design
Latest Activity: Sep 23, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “The Cooperation II: คู่สร้าง(สรรค์) ปีที่ 2”

เวลา: 19 กันยายน - 17 พฤศจิกายน 2557 | 10.30 – 21.00
สถานที่: โถงทางเข้า TCDC
มาร่วมค้นหาศักยภาพและความเป็นไปได้ในการต่อยอดวัสดุ ผ่านผลงานความร่วมมือของผู้ผลิตวัสดุและนักออกแบบ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทุกด้านอย่างลงตัว

นิทรรศการ The Cooperation II : คู่สร้าง (สรรค์) ปีที่ 2 โดยห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ (Material ConneXion® Bangkok ) เผยเรื่องราวการทำงานใหม่ๆ ที่ประสานพลังระหว่าง 4 คู่ ผู้ผลิตวัสดุไทยและนักออกแบบ จากโครงการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตวัสดุไทยกับนักออกแบบ โดยจับคู่ทำงาน “แบบลงลึก” ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้เฉพาะคู่ที่ทำงานร่วมกันเท่านั้น แต่ยังเป็นการก้าวข้ามและเรียนรู้การทำงานของคู่อื่น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปพร้อมกันอีกด้วย ตั้งแต่การศึกษาข้อมูลวัสดุ ทดลองเล่นกับวัสดุและพัฒนาต้นแบบ จนถึงสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ผ่านเวิร์คชอปการทำงานร่วมกันนาน 8 เดือน โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีศักยภาพทั้งในเชิงพาณิชย์ที่สามารถผลิตได้จริงในระบบอุตสาหกรรม และง่ายต่อการนำไปใช้งาน

นิทรรศการนี้ถือเป็นหนึ่งในเส้นทาง ตัวอย่างของการทำงานสร้างสรรค์ร่วมกัน (Co-Creation) ระหว่างผู้ผลิตวัสดุไทยและนักออกแบบ นำมาซึ่ง “ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ” อันเปี่ยมเสน่ห์ เป็นรูปธรรม และแสดงถึงศักยภาพใหม่ของ “วัสดุ” ได้ในหลายแง่มุม

The Cooperation II : คู่สร้าง(สรรค์) ปีที่ 2 ประกอบด้วยกลุ่มนักออกแบบและผู้ผลิตวัสดุไทยทั้งหมด 4 คู่ ดังต่อไปนี้

คู่ที่หนึ่ง : แฟชั่นไบโอเซลลูโลส
บริษัท Thainanocellulose Co., Ltd. โดย สมบัติ รุ่งศิลป์ &
กฤษณ์ เย็นสุดใจ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง (ดอยตุง)
โจทย์เริ่มต้น : ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจากไบโอเซลลูโลสแบบแห้ง

คู่ที่สอง : วัสดุไม้อัพไซเคิล
บริษัท Leowood Intertrade Co., Ltd. โดย สมานชัย อธิพันธุ์อำไพ &
นิพิฐพนธ์ ภูริชบุญทรัพย์ (Millennium Ducks Design Store)
โจทย์เริ่มต้น : ออกแบบวัสดุใหม่ให้ง่ายต่อการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบ

คู่ที่สาม : ลีลาผ้าทอเส้นใยธรรมชาติ
บริษัท Thai Num Choke Textile Co., Ltd. โดย บัณฑิต พงศาโรจนวิทย์ &
ขนิษฐา นวลตรณี (kanit)
โจทย์เริ่มต้น : ปรับภาพลักษณ์ผ้าใยธรรมชาติให้ตอบโจทย์ตลาดที่กว้างขึ้น

คู่ที่สี่ : ปุยนุ่นไลฟ์สไตล์เฟอร์นิเจอร์
บริษัท Jarupun Mattress Co., Ltd. โดย วิญญู วรัญญู &
จุฑามาส บูรณะเจตน์ และ ปิติ อัมระรงค์ (o-d-a)
โจทย์เริ่มต้น : สื่อสารคุณสมบัติพิเศษของนุ่นผ่านเครื่องเฟอร์นิเจอร์

เข้าชมฟรี
ณ โถงทางเข้า TCDC เวลา 10.30 – 21.00 น. (ปิดวันจันทร์)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “The Cooperation II: คู่สร้าง(สรรค์) ปีที่ 2” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service