นิทรรศการ “The Coloristic Experience 13 : In white of shadow”

Event Details

นิทรรศการ “The Coloristic Experience 13 : In white of shadow”

Time: August 9, 2013 to August 22, 2013
Location: Chamchuri Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.Chamchuriartgaller…
Phone: 089 476 4326
Event Type: art, exhibition, drawing
Latest Activity: Jul 9, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “The Coloristic Experience 13 : In white of shadow”

ศิลปิน ไพศาล มีสุนทร (Paisun Meesoonthorn)

ลักษณะงาน วาดเส้น

ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 9 – 22 สิงหาคม 2556

พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 18.00น.

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1 – 2

เบอร์ติดต่อศิลปิน 0894764326


แนวความคิด

Women is Beauteous

เรื่องของผู้หญิงซึ่งเป็นเพศแม่ หรือผู้ให้กำเนิดมวลมนุษยชาติ มีความหลากหลายลึกซึ้ง ปัจจุบันหญิงหรือชาย เท่าเทียมอย่างเสมอหน้าไม่ว่าในบริบทใด ปฏิเสธมิได้ผู้หญิงมีลักษณะพิเศษกว่าชายก็ตรงที่มีความงาม อ่อนโยน นุ่มนวล รักสวย รักงาม โครงสร้างทางกายภาพมีความงามที่ยากจะปฏิเสธ ไม่ว่าจะเปลือยกายหรือสวมใส่เสื้อผ้าก็ดูงาม

การเปลือยเพื่อเป็นแบบในการถ่ายทอดในรูปลักษณะของศิลปะมีให้เห็นมาทุกยุคสมัยจนปัจจุบันการเปลือยกายของผู้หญิงถูกเบี่ยงเบนออกไปจากศิลปะ มาเป็นกามารมณ์ในรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ประเภทสื่อที่ใช้สื่อออกมาทั้งความยินยอม ล่อลวงและบันทึกเองส่วนตัว ออกมาในทางอนาจาร ประท้วง เรียกร้อง ขายบริการทั้งหลายทั้งปวงเป็นการทำลายคุณค่าแห่งความงามในเพศหญิงเสียแทบทั้งสิ้น

ผู้หญิงจำนวนไม่น้อยเปลือยกายเพื่อแลกกับความสุขสบายและสร้างชื่อเสียงถือว่าเป็นเสรีภาพส่วนบุคคลที่จะทำได้หากไม่สื่อสารไปในทางลามก อนาจารไปกระทบหรือล้ำเส้นประเพณีปฏิบัติมากเกินไปด้วยความเป็นเพศหญิงงามได้ทุกบริบทอยู่แล้วหรือใครจะเถียง

ความงามที่ได้จากร่างเปล่าเปลือยของผู้หญิงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ฉันอยากจะถ่ายทอดออกมาในเชิงทัศนศิลป์ด้วยท่วงท่า บุคลิก ลีลา ท่าทาง ความเผอเรอ ส่วนตัว นั่ง เดิน ยืนนอน ทุกๆบริบทที่มิได้ปลุกกำหนัดทางกามารมณ์ ฉันถือว่าเป็นต้นแบบสำหรับรังสรรค์ศิลปะได้ทั้งสิ้น โดยการใช้ภาพเส้นเป็นตัวเริ่มต้นสร้างสรรค์เป็นเบื้องแรกเพราะเส้นให้ความรู้สึกต่อเรื่องราวของผู้หญิงได้ชัดเจนที่สุด

ด้วยความเป็นชายแท้การที่ฉันใช้ผู้หญิงเป็นเนื้อหาในการสร้างงานศิลปะ ช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงขับด้านบวกในการรังสรรค์ เกิดความสุข เบิกบาน ปราศจากอารมณ์ใคร่ทุกบริบทของการรังสรรค์ด้วยความคิดที่ว่าผู้หญิงคือเพศที่สวยงาม women is beauteous

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “The Coloristic Experience 13 : In white of shadow” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on July 9, 2013 at 11:27am

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service