นิทรรศการภาพถ่าย "ความสุขจากรอยพระบาท" (The beloved Father of a Nation)

Event Details

นิทรรศการภาพถ่าย "ความสุขจากรอยพระบาท" (The beloved Father of a Nation)

Time: May 2, 2017 to November 30, 2017
Location: Chiang Mai House of Photography
City/Town: Chiang Mai
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: May 2, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหอภาพถ่ายล้านนา ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีเปิดงาน นิทรรศการภาพถ่าย ความสุขจากรอยพระบาท (The beloved Father of a Nation) โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทรรศการภาพถ่าย ความสุขจากรอยพระบาท (The beloved Father of a Nation) จัดทำขึ้นเพื่อเพื่อระลึกถึงพระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยในถิ่นทุรกันดาล ทรงพระราชทานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุข แก่ทุกชีวิตในประเทศไทยตลอดมา ซึ่งเป็นแนวทางแห่งความพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชทรงพระราชทานให้ ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดความสุข และความยั่งยืนของปวงชนชาวไทย

ซึ่งพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายในครั้งนี้ โดยได้รับพระกรุณาจาก หม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี เป็นประธานในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยกำหนดจัดพิธีเปิดขึ้น ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 18.00 น. ณ หอภาพถ่ายล้านนา อาคารหลังสีฟ้าตั้งอยู่บริเวณด้านหลังพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นิทรรศการภาพถ่าย ความสุขจากรอยพระบาท (The beloved Father of a Nation) มีกำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ หอภาพถ่ายล้านนา อาคารหลังสีฟ้าตั้งอยู่บริเวณด้านหลังพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหอภาพถ่ายล้านนา ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีเปิดงาน นิทรรศการภาพถ่าย ความสุขจากรอยพระบาท (The beloved Father of a Nation) โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นิทรรศการภาพถ่าย ความสุขจากรอยพระบาท (The beloved Father of a Nation) จัดทำขึ้นเพื่อเพื่อระลึกถึงพระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยในถิ่นทุรกันดาล ทรงพระราชทานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุข แก่ทุกชีวิตในประเทศไทยตลอดมา ซึ่งเป็นแนวทางแห่งความพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชทรงพระราชทานให้ ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดความสุข และความยั่งยืนของปวงชนชาวไทยซึ่งพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายในครั้งนี้ โดยได้รับพระกรุณาจาก หม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี เป็นประธานในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยกำหนดจัดพิธีเปิดขึ้น ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 18.00 น. ณ หอภาพถ่ายล้านนา อาคารหลังสีฟ้าตั้งอยู่บริเวณด้านหลังพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่นิทรรศการภาพถ่าย ความสุขจากรอยพระบาท (The beloved Father of a Nation) มีกำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ หอภาพถ่ายล้านนา อาคารหลังสีฟ้าตั้งอยู่บริเวณด้านหลังพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการภาพถ่าย "ความสุขจากรอยพระบาท" (The beloved Father of a Nation) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service