นิทรรศการ "สามัญธรรมดากับคุณค่าอันสูงสุด" (The Beauty of Life)

Event Details

นิทรรศการ "สามัญธรรมดากับคุณค่าอันสูงสุด" (The Beauty of Life)

Time: May 3, 2013 to July 7, 2013
Location: ARDEL Gallery of Modern Art
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Phone: 02 422 2092
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: May 7, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


"สามัญธรรมดากับคุณค่าอันสูงสุด"

โดย ชัยรัตน์ แสงทอง


ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 7 กรกฎาคม 2556

ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)

นิทรรศการ “สามัญธรรมดากับคุณค่าอันสูงสุด” นำเสนอผลงานจิตรกรรมสีอะคริลิกบนผ้าใบที่สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับการค้นหาความสุขอันเรียบง่าย ผ่านรูปแบบความสัมพันธ์และวิถีชีวิตของชาวบ้านพื้นถิ่นในชนบท ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยวิถีวัฒนธรรมสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ผลงานจิตรกรรมแนวเหมือนจริงที่ละเอียดอ่อนงดงามสร้างสรรค์ โดย ชัยรัตน์ แสงทอง จิตรกรแนวเหมือนจริงระดับแนวหน้าของเมืองไทย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-422-2092 แฟกซ์: 02-422-2091 อังคาร-เสาร์ 10.30 - 19.00 น.อาทิตย์ 10.30 - 17.30 น. (ปิดวันจันทร์)


ARDEL Gallery of Modern Art would like to present art exhibition:


“The Beauty of Life”

By Chairat Sangthong


From 30 May – 7 July, 2013

At ARDEL Gallery of Modern Art (Boromratchonnee Rd.)


“The Beauty of Life” art exhibition presents the fine art of acrylic on canvas under the concept of discovering simple happiness through local way of life and their relationship. Customs and traditions are passed on from one generation to the next. The realistic paintings are creatively and excellently created by Chairat Sangthong, the leading artist of realistic approach in Thailand.


For more information, kindly contact ARDEL Gallery of Modern Art at number: 0-2422-2092

Fax: 0-2422-2091 on Tuesday-Saturday during 10.30 - 19.00 hrs. Sunday: 10.30 - 17.30 hrs. (closed on Monday),


website:www.ardelgallery.com

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "สามัญธรรมดากับคุณค่าอันสูงสุด" (The Beauty of Life) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service