นิทรรศการ "The Autopsies Lives in BKK : The Autopsies"

Event Details

นิทรรศการ "The Autopsies Lives in BKK : The Autopsies"

Time: April 1, 2015 to April 30, 2015
Location: The National Gallery Bangkok
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://ngbangkok.wordpress.com
Phone: 02 281 2224
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Mar 30, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

กลุ่มศิลปิน The Autopsies
ประกอบด้วย นายมานิตย์ ศรีสุวรรณ์ นายกฤษฎางค์ อินทะสอน นางสาวอัญชลี อารยะพงศ์พาณิชย์ นางสาวศุภรักษ์ นพรัตน์ นายวิษณุพงษ์ หนูนันท์ นายสุรพงศ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา นางสาววิลาวรรณ เสาวัง นายณเรศ จึง

นิทรรศการ The Autopsies - Lives in BKK ในครั้งนี้ มีที่มาจากรูปแบบการใช้ฟิกเกอร์เรทีฟ (Figurative art) ของสมาชิกศิลปินในกลุ่มที่ส่วนใหญ่จะใช้ สรีระของหญิงสาวเป็นตัวส่งผ่าน สื่อความหมายของเนื้อหาผลงาน เพื่อแสดงถึงจิตวิญญาณอันลึกซึ้งของความเป็นผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์กับจิตวิญญาณผูกพันกับอดีต รากเหง้าวัฒนธรรม หรือความแข็งแกร่งของความเป็นแม่หรือ วีรสตรีตามท้องถิ่นนั้นๆที่เราเคยได้สัมผัสได้รับรู้ และการสอดแทรกแง่มุมการใช่ชีวิตในวิถีคนเมืองกรุงที่ทุกคนได้เคยสัมผัสจากประสบการณ์เข้ามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

พิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 18.00 น.
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2558
ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. วันพุธ - วันอาทิตย์
(ปิดทุกวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์: วันพุธที่ 8, วันพุธที่ 15 - วันศุกร์ที่ 17)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "The Autopsies Lives in BKK : The Autopsies" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service