นิทรรศการ "ยุทธศิลป์ล้านนา" (The Art of Martial Art)

Event Details

นิทรรศการ "ยุทธศิลป์ล้านนา" (The Art of Martial Art)

Time: February 24, 2012 to March 8, 2012
Location: Jamjuree Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://jamjureeartgallery.blo…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Feb 10, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ ยุทธศิลป์ล้านนา (The Art of Martial Art)

ศิลปิน พงษ์พรรณ เรือนนันชัย (PhongphunRuannunchai)

ลักษณะงาน จิตรกรรม

ระยะเวลาที่จัดแสดง 24 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2555

พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 18.30 น.

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 3 - 4


แนวความคิด

การที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้า และมีความสนใจในเรื่อง เพลงยุทธของคนล้านนาโบราณ ทำให้ข้าพเจ้าซาบซึ้งเห็นคุณค่า เกิดความรัก ความศรัทธา ต่อผืนแผ่นดินแม่แห่งนี้ จึงขอถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะเกิดเป็นงานยุทธศิลป์ล้านนาขึ้น

โดยมุ่งหวังว่าผลงานชุดนี้ จะขอมีส่วนร่วมให้คนไทยเราได้นึกถึงคุณความดีที่บรรพบุรุษ ท่านได้ทุ่มเท เสียสละ ตลอดจนความรัก ความสามัคคี ที่ท่านได้ใช้เพลงอาวุธไทยโบราณร่วมปกบ้านป้องเมือง สร้างผืนแผ่นดินให้เราได้อาศัยอยู่อย่างมีความสุข

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ยุทธศิลป์ล้านนา" (The Art of Martial Art) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service