นิทรรศการ "THE 14 TH MINIPRINT EXHIBITION 2014"

Event Details

นิทรรศการ "THE 14 TH MINIPRINT EXHIBITION 2014"

Time: January 10, 2014 to January 25, 2014
Location: Baan Tuek Art Center
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/baant…
Phone: 053 944 859
Event Type: art, exhibition, print
Latest Activity: Jan 9, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

“ศูนย์ศิลปะบ้านตึก”

BAAN TUEK ART CENTER

โดยการดำเนินงานของ คณะวิจิตรศิลป ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเรียนเชิญท่านร่วมชมนิทรรศการผลงานภาพพิมพ์ขนาดเล็ก ครัง้ ที่ 14 ปี พ.ศ. 2557

THE 14 TH MINIPRINT EXHIBITION 2014

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ขนาดเล็ก THE 14 TH MINIPRINT EXHIBITION 2014

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ขนาดเล็ก THE 14 TH MINIPRINT EXHIBITION 2014 โดยนักศึกษา

วิชาเอก ศิลปะภาพพิมพ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เขตพื้นที่ภาคพายัพ (เจ็ดยอด) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในระบบการจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้าน

ศิลปะ เป็นการเผยแพร่งานศิลปะภาพพิมพ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง การนำเสนอแนวคิดทางศิลปะภาพพิมพ์

ขนาดเล็กของนักศึกษา ในด้านศักยภาพความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา ทางด้านทักษะวิชาชีพ

ของนักศึกษา อันเป็นที่ประจักษ์ออกสู่สายตาต่อสาธารณะชนและผู้ที่สนใจทั่วไป ได้ชื่นชม อีกทั้งเป็นการ

กระตุ้นให้นักศึกษามีความตื่นตัวกระตือรือร้นในกระบวนการสร้างสรรค์และการผลิตผลงาน พัฒนาผลงานให้
มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น


นิทรรศการในครั้งนี้เป็นการแสดงผลงานศิลปะโดย นักศึกษาวิชาเอก ศิลปะภาพพิมพ์ คณะศิลปกรรม

และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ (เจ็ดยอด)

นิทรรศการเปิดแสดงทุกวัน ระหว่างวันที่ วันที่ 10-25 มกราคม 2557

เวลา 17.00-18.00 น.

ณ “ศูนย์ศิลปะบ้านตึก” เชิงสะพานนวรัฐ ตรงข้ามพุทธสถาน จ.เชียงใหม่


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

Facebook : Baan Tuek Art Center Tel. 053-944859

E-mail : baantuekartcenter@gmail.com

*สามารถจอดรถได้ที่บริเวณพุทธสถาน หรือในวัดอุปคุต

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "THE 14 TH MINIPRINT EXHIBITION 2014" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service