“ไทยโย” นิทรรศการวัฒนธรรมสรรค์สร้าง เศรษฐกิจสร้างสรรค์: ไทย-ญี่ปุ่น "THAI YO" Cultural Creativity Creative Economy project

Event Details

“ไทยโย” นิทรรศการวัฒนธรรมสรรค์สร้าง เศรษฐกิจสร้างสรรค์: ไทย-ญี่ปุ่น "THAI YO" Cultural Creativity Creative Economy project

Time: March 4, 2010 to April 8, 2010
Location: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th/
Event Type: art, exhibition, design
Latest Activity: Apr 6, 2010

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

“ไทยโย”
นิทรรศการวัฒนธรรมสรรค์สร้าง เศรษฐกิจสร้างสรรค์: ไทย-ญี่ปุ่น

ผู้จัด: กระทรวงวัฒนธรรม / ศูนย์สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้จัดร่วม: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

แนวความคิด
ในฐานะที่ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างกันยาว
นานกว่า120ปี
การรวบรวมผลงานของเหล่าศิลปินไทยสาขาวิจิตรศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ งานออกแบบ และผลงานสร้างสรรค์จำนวนกว่า 30คน อาทิเช่น สุเทพ วงศ์กำแหง, ญาณวิทย์ กุญแทอง, นิพันธ์ โอฬารนิเวศ, นาวิน ลาวัณย์ชัยกุล,​ พินรี สัณฑ์พิทักษ์, กุลภัทร์ ยันตรศาสตร์ และวิศุทธิ์ พรนิมิตร ซึ่งในครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านการใช้ชีวิต การทำงาน และการได้รับการยอมรับในดินแดน อาทิตย์อุทัย อันปรากฏชัดถึงการถ่ายเทวัฒนธรรมระหว่างสองชาติจากวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรมในหลากหลายปรากฏการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่มีการนำเรื่องราว แนวความคิด ความเชื่อ รูปแบบทางศิลปะมาปรับเปลี่ยนและพัฒนาสร้างสรรค์ จนเกิดเป็นผลงานใหม่ที่มีคุณค่าทางความงาม และนำมาสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

source: http://www.bacc.or.th/exhibition/detail/guid/6f51b6cf135cc551eb6065ba70df0a44

Comment Wall

Comment

RSVP for “ไทยโย” นิทรรศการวัฒนธรรมสรรค์สร้าง เศรษฐกิจสร้างสรรค์: ไทย-ญี่ปุ่น "THAI YO" Cultural Creativity Creative Economy project to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (4)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service