นิทรรศการ "Thai ink Japanese paper"

Event Details

นิทรรศการ "Thai ink Japanese paper"

Time: July 5, 2013 to July 28, 2013
Location: Baan Tuek Art Center
City/Town: Chiang Mai,Thailand
Website or Map: https://www.facebook.com/baan…
Event Type: art, exhibition, print
Latest Activity: Jul 3, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ Thai ink Japanese paper

ดัวยกลุ่มศิลปินไทย จำนวน 5 คนประกอบด้วยคุณไทวิจิตร พึ่งเกษมสมบูรณ์ ,คุณเกศ ชวนะลิชิกร,คุณศรีใจ กันทะวังศ์, คุณกิติก้อง ติลกวัฒโนทัย ,คุณอัมรินทร์ กันทะวงศ์

จะจัดแสดงนิทรรศการโครงการ Thai ink/ Japanese paper ขึ้นในระหว่างวันที่ 5 -28 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์ศิลปะบ้านตึก (ตรงข้ามพุทธสถานเชียงใหม่)

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง AWAGAMI PAPER FACTORY, TOKUSHIMA, JAPAN

ซึ่งเป็นโครงงานที่ผลิตกระดาษสำหรับงานพิมพ์ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศและมีประวัติความเป็นยาวนานกว่า 300 ปี กับ CHIANGMAI ART ON PAPER PRINTMAKING STUDIO

โดยผ่านศิลปินไทย 5 ท่านสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านเทคนิคกระบวนการศิลปะภาพพิมพ์ และจะมีการจัดนิทรรศการต่อที่ Tokyo และ Kyoto ต่อไปตามลำดับ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Thai ink Japanese paper" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service