นิทรรศการวิทยานิพนธ์ "∞TH "

Event Details

นิทรรศการวิทยานิพนธ์ "∞TH "

Time: June 8, 2018 to June 30, 2018
Location: หอศิลป์กรุงไทย
City/Town: Bangkok
Phone: 02 222 0137
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: May 28, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการวิทยานิพนธ์ ∞TH
โดยนักศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต
หลักสูตรทัศนศิลปศึกษา
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น.
ณ หอศิลป์กรุงไทย ชั้น 2 เยาวราช

จัดแสดงนิทรรศการ 8-30 มิถุนายน 2561
จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.
เสาร์ เวลา 10.00-17.00 น.

∞TH
นิทรรศการศิลปะของนักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลปศึกษา
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
และคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่นที่ 8
และเป็นการรวมสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทน
แสดงถึงอัตลักษณ์เฉพาะตัวของนักศึกษาทุกคน
ถือเป็นการรวมตัวที่สำคัญของนักศึกษา
ทั้งในทางวิชาการ การเผยแพร่องค์ความรู้ทางศิลปะ และทางจิตใจซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางศิลปะของพวกเรา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร
อาจารย์ ดร.อภินภัศ จิตรกร

รายชื่อศิลปินที่ร่วมแสดงงาน
เจษฎากร ชนะพันธ์
ช่อฉัตร เชื้อมั่นศิลธรรม
ณัฐพล อยู่เปลา
ณัฐสุดา ภิรมย์มาก
เดชลือศักดิ์ เหมทานนท์
ธนาพร ชิ้นสกุล
นูรญาตี แคยิหวา
ปฐมพงษ์ ทองล้วน
ปรียศรี พรหมจินดา
พสิษฐา อุปลา
มงคลชัย แก้วแจ้ง
มาลินี พลราชม
มิญชยา สูทกวาทิน
ยุทธาวัตร์ สิริญาณรัตน์
รัชดาภรณ์ ปัดเจริญ
วรุฒ วรรณแก้ว
วิทยา อวยพรเจริญผล

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการนิทรรศการ
หอศิลป์กรุงไทย (บมจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน))
คุณมนาเทศ อันนวัฒน์ (Emporium, Emquartier)
คุณอรธิรา ภาคสุวรรณ (Emporium, Emquartier)
คุณกันยรัตน์ อัครเดชเดชาชัย
คุณพงศนันท์ สุขนิมิตร
คุณกมลทิพย์ คล้ายมาลา
คุณชนากานต์ ธนานันทยศ
คุณปรีชา อิ่มสมุทร
คุณศรีสุวรรณ ขันใกล้

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการวิทยานิพนธ์ "∞TH " to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service