นิทรรศการออกแบบหน้าร้าน "ที่สานดีไซน์" (Tee Saan Design)

Event Details

นิทรรศการออกแบบหน้าร้าน "ที่สานดีไซน์" (Tee Saan Design)

Time: May 3, 2013 to August 31, 2013
Location: The Shop@TCDC
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.tcdc.or.th
Phone: 02 664 8448 ต่อ 220
Event Type: design, exhibition
Latest Activity: Jun 5, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ที่สานดีไซน์


(การจัดแสดงผลงานออกแบบหน้าร้าน)

เวลา 03 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2556 | 10:30-20:00

สถานที่ The Shop@TCDC

The Shop@TCDC เปิดโอกาสให้นิสิตการออกแบบนิเทศศิลป์ มาสร้างสรรค์ผลงานโดยออกแบบบรรยากาศร้าน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ที่สานดีไซน์”


ในการจัดแสดงผลงานออกแบบหน้าร้านครั้งนี้ The Shop@TCDC ชวนนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาปลดปล่อยความคิดด้วยโจทย์การนำเทคนิคและทักษะ “การสาน” มานำเสนอใหม่อย่างร่วมสมัย


การสานยังสื่อถึงความตั้งใจของ The Shop@TCDC ที่จะเป็นพื้นที่สำหรับผลงานอันหลากหลายของนักออกแบบไทยและทั่วโลกมาปะทะสังสรรค์กัน เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ และสนับสนุนให้เกิดประสบการณ์การทำงานจริง ทั้งยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานออกแบบของไทยให้มีคุณภาพในระดับสากล


การจัดแสดงผลงานออกแบบหน้าร้าน "ที่สานดีไซน์" เริ่มขึ้นวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ในบริเวณพื้นที่ The Shop @ TCDC โดยในวันเดียวกันจะมีกิจกรรมสังสรรค์ระหว่างนิสิตเจ้าของผลงาน คณาจารย์ หน่วยงานสนับสนุน และผู้สนใจ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป


เกี่ยวกับ CommDe

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์หรือ “คอมดี” เป็นหลักสูตรนานาชาติ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิชา Displaying Design เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรชั้นปีที่ 2 ซึ่งนิสิตจะได้ฝึกฝนกระบวนการคิด การวิเคราะห์ เพื่อสื่อเรื่องราวที่ต้องการไปยังกลุ่มเป้าหมายในบริบทที่เหมาะสม ผ่านการออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุ ข้อมูล สื่อประกอบต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ บรรยากาศ และสิ่งรอบข้าง


เข้าชมฟรี

ณ TCDC ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 10.30 – 21.00 น. (ปิดวันจันทร์)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ The Shop@TCDC โทร. 02 664 8448 ต่อ 220

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการออกแบบหน้าร้าน "ที่สานดีไซน์" (Tee Saan Design) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service