นิทรรศการ “TCDC เชียงใหม่ 1:100”

Event Details

นิทรรศการ “TCDC เชียงใหม่ 1:100”

Time: April 2, 2013 to May 26, 2013
Location: Thailand Creative & Design Center Chiang Mai
City/Town: Chiang Mai,Thailand
Website or Map: http://www.tcdc.or.th
Phone: 052 080 500
Event Type: design, exhibition
Latest Activity: May 1, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

TCDC เชียงใหม่ 1:100


(การจัดแสดงผลงาน)

เวลา 02 เมษายน - 26 พฤษภาคม 2556 | 10:30-18:00

สถานที่ ห้องประชุม ชั้น 1 TCDC เชียงใหม่

เทียบสเกลความคิด บนผลผลิตงานออกแบบ


เพราะสินทรัพย์ทางภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมไม่อาจเทียบได้ด้วยมาตรวัดใดๆ ศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมจึงได้นำเครื่องมือด้านการออกแบบอาคารสถานที่ต่างๆ มาใช้สะท้อนคุณค่าแห่งท้องถิ่นสู่อรรถประโยชน์ใช้สอยของอาคารสาธารณะอันเป็นตัวแทนแห่งการอยู่อาศัยและการดำเนินชีวิตของผู้คนจำนวนมาก


ผลงานการออกแบบที่ TCDC เชียงใหม่ ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำมาจัดแสดงในงาน “TCDC เชียงใหม่ 1:100”จึงเป็นเสมือนผลผลิตแห่งการตีความและสะท้อนเรื่องราวทางวัฒนธรรมของเมือง ผ่านสายตาและมุมมองตัวแทนกลุ่มคนรุ่นใหม่ในพื้นที่กับการมาถึงของศูนย์กลางความรู้และความคิดสร้างสรรค์แห่งใหม่ ด้วยการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ร่วมกันตีความโจทย์สำคัญด้านการออกแบบ คือ “เราจะออกแบบอาคารสาธารณะที่มีลักษณะเฉพาะบนพื้นฐานของวัฒนธรรมท้องถิ่นและสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตในปัจจุบันได้อย่างไร” เพื่อแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานองค์ความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดใช้ได้จริง


เข้าชมฟรี

ณ ห้องประชุม ชั้น 1

TCDC เชียงใหม่ หลังกาดเมืองใหม่ เวลาทำการ 10.30 – 18.00 น. (ปิดวันจันทร์)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC เชียงใหม่ โทร. (66)52 080 500 (ปิดวันจันทร์)


TCDC เชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่านเข้าใช้บริการห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ TCDC Resource Center และห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion Chiang Mai ฟรี! ตลอดเดือนเมษายนนี้ พร้อมชมนิทรรศการ “เล่าเรื่อง เมืองใหม่” มองเชียงใหม่ในมุมต่างเพื่อเผยศักยภาพใหม่ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน – 30 มิถุนายน 2556

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “TCDC เชียงใหม่ 1:100” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service