นิทรรศการ "เหวี่ยง" (Swing)

Event Details

นิทรรศการ "เหวี่ยง" (Swing)

Time: August 1, 2014 to September 15, 2014
Location: TADU-Thaiyarnyon Contemporary Art
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/Tadu.…
Phone: 02 311 4953, 085 437 2292, 087 675 6664
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Aug 4, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


นิทรรศการเหวี่ยง
ศิลปิน เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์
หอศิลป์ตาดูไทยยานยนตร์
พิธีเปิด วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 18.30-21.00 น.

จัดแสดง 1 สิงหาคม - 15 กันยายน 2557

แนวคิด
นิทรรศการครั้งนี้เริ่มต้นจากการคำนึงถึงบริบทของหอศิลป์ตาดูไทยยานยนต์ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนหนึ่งของโชว์รูมรถยนต์ และห้องนิทรรศการที่ปรับเปลี่ยนมาจากลานจอดรถยนต์ ทำให้เกิดแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน การเหวี่ยงชน การสะท้อน และความเร็ว โดยได้นำเอาเศษชิ้นส่วนของวัสดุต่างๆจากพื้นที่เก็บของของโชว์รูมรถยนต์ มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโครงสร้างและวัตถุในผลงาน


Swing (เหวี่ยง)
Exhibition Title: Swing
Artist: Jedsada Tangtrakulwong
Venue: TADU-Thaiyarnyon Contemporary Art
Opening Reception : Thursday August 7,2014,6.30 pm-9.00 pm.
On display from August 1 - September 15, 2014
Concept
The ‘Swing Exhibition’ arouses initially from where the hall of TADU-Thaiyarnyon Contemporary Art Gallery is located in and supported by the TADU-Thaiyarnyon Automobile Company. Since the gallery hall is modified from part of the original parking space of this place, energy, force, reaction and speed are being considered for an exhibition concept as well as the auto parts and mechanical tools stored in thestorage and garage are being used as art materials.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "เหวี่ยง" (Swing) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service